Arrangement arkiv

7 212 000 000 000 kr

  • Dato: 21.04.2016 - 21.04.2016

  • Tid: 18:00

  • Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter

  • Komite: Debatt

  • Møteleder: Ida Synnøve Solheim

  • Innledere:

    Asle Skredderberget 
    Forfatter

Verdien av det norske oljefondet er økende. Ved siste måling var verdien på over 7000 milliarder kroner. Hvordan har vi blitt så usannsynlig rike på dette fossile stoffet?

Den norske oljen er verdenskjent, og verdien av oljefondet har vokst betraktelig siden det ble startet på tidlig 90-tall. Fondet investerer i aksjer verden over, og Norge eier i dag omtrent én prosent av alle børsnoterte selskap.

Vi er ikke det eneste landet med betydelige mengder naturressurser, men måten vi forvalter formuen på er unik. Vi har et eget råd for å vurdere om selskaper vi investerer i er i tråd med fondets etiske retningslinjer.

Asle Skredderberget har skrevet boken Usannsynlig rik som tar for seg historien om oljefondets opprettelse, fremvekst og forvaltning. Han kommer for å diskutere boken, fondets påvirkning på landet og fremtiden.

Logg inn