Arrangement arkiv

Åpningsmøte: KLIMAKOMA

Åpningsmøte: KLIMAKOMA Foto: Jill Carlson
 • Dato: 26.01.2018 - 26.01.2018

 • Tid: 18:00 - 21:00

 • Sted: Grieghallen

 • Komite: Debatt

 • Møteleder: Oda Bjerkan

 • Innledere:

  Per Espen Stoknes

  Klimaforsker, økonom og folkevalgt for MDG

  Ingerid S. Straume

  Forfatter, filosof og forsker 

  Sigbjørn Holte

  Skaper av dokumentarfilmen "Skyldig, jeg?"

Velkommen til åpningsmøte og programslipp hos Studentersamfunnet i Bergen!

Velkommen til Studentersamfunnet i Bergen sitt åpningsmøte i Grieghallen 26. januar!

I etterkant av samtalen vil alle publikummere blir invitert til en gratis konsert med Bergen Filharmoniske Orkester.

Vi vet vi har en klimakrise, og vi vet vi kan løse den. Likevel gjør vi ingenting. Må vi tenke annerledes for å handle annerledes, og er det i det hele tatt mulig?

Klimakrisen er den største og mest omfattende utfordringen vi står overfor i dag. Likevel er vi mindre redde for den nå enn på slutten av 1980-tallet. Selv med villere, våtere og varmere vær langs norskekysten, smeltende poler og nærstående strømmer med klimaflyktninger er det nær sagt umulig for oss å ta inn alvoret.

Er det kun gjennom overnasjonale samarbeid og klimadiktatur vi kan løse klimakrisen? Hva skal til for at vi blir mindre egoistiske og mer handlekraftige?

Til møtet kommer Ingerid S. Straume, forfatter av "En menneskeskapt virkelighet: klimaendring, sosiale forestillinger og pedagogisk filosofi". Hun spør hvem som skal løse denne klimakrisen, ettersom folket venter på politisk initiativ og politikerne venter på at befolkningen skal vise større interesse. 

Straume møter klimapsykolog, økonom og folkevalgt Per Espen Stoknes som har skrevet Det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming. Han mener overflod av akademiske ord og begreper, presentert av en gammel og grå klimaforsker, gjør det unødvendig vanskelig for folk å forstå alvoret.

Kveldens siste innleder er representanten for den kollektive dårlige samvittigheten, filmskaper Sigbjørn Holte. I 2016 lagde han dokumentarserien "Skyldig, jeg?" om sin rolle som familiens sorte miljøfår. I kontrast til han selv, forsker moren på bærekraft og lever utelukkende på økologisk mat, mens broren lever et selvforsynt liv på en gård i Danmark.

Medlemskap: 50 kr. 
Det kreves medlemskap for å delta på arrangementer i regi av Studentersamfunnet i Bergen. Medlemskap er åpent for alle, og kan kjøpes i døra for 50 kr. Dette gir deg gratis inngang på alle ordinære arrangementer inneværende semester.

Logg inn