Arrangement arkiv

Astrogartnere

Astrogartnere Foto: 20th century fox
  • Dato: 01.11.2016 - 01.11.2016

  • Tid: 18:00 - 20:00

  • Sted: Teglverket, Det Akademiske Kvarter

  • Komite: Upop

  • Møteleder: Marte Hauge

  • Innledere:

    Tor-Henning Iversen

    Professor i botanikk ved NTNU

På et tidspunkt må menneskene til slutt forlate jorden for å bestå. Solsystemets uunngåelige varmedød kommer for oss alle. Hva skal til for å overleve i verdensrommets grimme vektløshet? Zero G, lissom!

En av mange viktige forutsetninger for å kunne overleve i verdensrommet er evnen til å produsere mat. Professor Tor-Henning Iversen ved Plantebiosenteret ved NTNU forsker på vektløs plantedyrking. Han skal denne kvelden holde et fremragende foredrag om planters levekår i ekstaterrestiale omgivelser.

Et annet spørsmål er hvilke aktører som skal legge grunnlaget for vår utenomjordiske migrasjon. Skal vi stole på at de etablerte romfartsnasjonene finner løsningen, eller bør private aktører stimuleres til å utvikle teknologien og kunnskapen som trengs?

Logg inn