Arrangement arkiv

Black smokers - et nytt økosystem

Black smokers - et nytt økosystem Foto: NOAA Photo Library
 • Dato: 21.03.2017 - 21.03.2017

 • Tid: 18:00 - 20:00

 • Sted: Teglverket, Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Upop

 • Møteleder: Ingvild H. Hagesæter

 • Innledere:

  Hans Tore Rapp
  Professor ved institutt for biologi, UiB

  Ida Helene Steen
  Førsteamanuensis ved Senter for geobiologi

Mer enn  70  prosent av jordas  overflate er dekket  av  hav,  men  det sies  at  man vet  mer om  månens  overflate  enn  om  det  dype  havet  på  vår  egen  planet.  Hva er  siste  nytt  om  dette  mystiske dypet?

I det kalde og mørke havdypet har forskere funnet hittil ukjente økoystemer. Disse er bygd opp rundt skorsteinsformasjoner  på  havbunnen  kalt «black  smokers»,  som  sender  ut  varmt  vann.  I  slike ekstreme omgivelser lever mikro- og makroorganismer som kan gi oss ny kunnskap.

Ida  Helene  Steen,  førsteamanuensis  ved  Senter  for geobiologi,  og Hans  Tore  Rapp,  professor  ved institutt for biologi, kommer for  å fortelle oss om disse undersjøiske skorsteinene og hvilke ressurser de kan gi oss. Vi vil få innblikk i fauna og flora som finnes i disse miljøene og ikke minst hvordan de kan kobles til livets  opprinnelse. Denne kunnskapen kan gi svar på  mange uløste gåter, men hvordan finne svarene? Hvordan kan organismer leve i slike mørke og kalde omgivelser, og hvilke muligheter gir «black smokers» oss?

Logg inn