Arrangement arkiv

Byens grønne skifte

Byens grønne skifte Foto: Sindre Nordås Viulsrød
 • Dato: 15.03.2016 - 15.03.2016

 • Tid: 18.00 - 20.00

 • Sted: Teglverket, Det akademiske kvarter

 • Komite: Upop

 • Møteleder: Kent Olsen

 • Innledere:

  Håvard Haarstad

  Forskningsprfessor ved Institutt for

  geografi, UiB

Den nye klimaavtalen har ført til økende optimisme hos flere. Imidlertid hører vi lite om konkrete tiltak og heller om mål. Det kan ofte virke som at svaret på klimaproblemene er at alle skal ha eget småbruk med dyrking av økologiske gulrøtter. Kan byer
 og urbanisering heller være en del av løsningen på disse problemene?

Håvard Haarstad er forskningsprofessor i geografi ved Universitetet i Bergen. Han er leder for prosjektet «European cities as actors in climate and energy transformations». Et utgangspunkt for prosjektet er at det virker mindre og mindre sannsynlig
at klimaproblemene skal løses effektivt gjennom en internasjonal klimaavtale. Økende urbanisering gjør byen til den sentrale aktøren i håndteringen av klimaspørsmålet. I prosjektet utforsker han hvordan abstrakte idéer implementeres som konkrete tiltak.

Studentersamfunnet i Bergen inviterer Haarstad for å snakke om utfordringene vi står overfor, og spesielt byenes rolle i det grønne skiftet. Er urbanisering en løsning på klimautfordringen, og hvordan kan løsninger på det lokale plan gi svar på globale problemer?

 

Logg inn