Arrangement arkiv

Byutviklingen mellom de syv fjell

Byutviklingen mellom de syv fjell Foto: Asplan Viak og MAD/MIR
 • Dato: 03.05.2017 - 03.05.2017

 • Tid: 18:00 - 20:00

 • Sted: Teglverket, Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Kultur

 • Møteleder: Simon Eidesvik

 • Innledere:

  Anna Elise Tryti
  Byråd for byutvikling

  Aud Tennøy
  Forskningsleder for Transportøkonomisk institutt

  Fredrik Barth
  Sivilarkitekt i Asplan Viak

Bergen  får  stadig  flere  innbyggere,  samtidig  som  det  tilgjengelige  byggearealet  i  sentrum  ikke blir større. Er fremtiden  å stable familier i høyden, eller er det på tide at Strilelandet slukes av landets nest største by?

Det er mye å ta hensyn til under byutviklingen av Bergen, og uenigheter om hva som bør prioriteres gjør  videre  utvikling  vanskelig.  De  siste  årene  har  økt  klimabevissthet  og  fokus  på  luftkvalitet  blitt tungtveiende momenter i byplanleggingen.  

Skal  fokuset  være  å  gjøre  byen  mer  miljøvennlig  eller  bevare  historiske  kulturminner?  Tvinger boligmangel  oss  til  å  la  kvantitet  gå  foran  kvalitet?  Mulige foreslåtte  utviklinger  er  å  fylle  ut byfjorden, flytte havnen, la bybanen gå langs Bryggen og å bygge skyskrapere. Kanskje blir boligdrømmen med egen hage umulig, eller kanskje vi bare ikke har skjønt hvordan vi bør drive byutvikling?  

Byråd  for  byutvikling, Anna  Elisa  Tryti,  forskningsleder  ved  Transportøkonomisk  institutt, Aud Tennøy,  og  sivilarkitekt  for  Asplan  Viak, Fredrik  Barth,  kommer  for  å  diskutere  hvordan  vi  kan bygge en smart og levende by for Bergens innbyggere. 

Logg inn