Arrangement arkiv

Døpt sånn eller blitt sånn?

Døpt sånn eller blitt sånn? Foto: Alan Foster
  • Dato: 12.04.2016 - 12.04.2016

  • Tid: 18.00 - 20.00

  • Sted: Teglverket, Det akademiske kvarter

  • Komite: Upop

  • Møteleder: Sindre August Horn

Et navn skjemmer kanskje ingen, men har det noe å si for et barn om det blir hetende Kurt eller Philip?

Navnevalg er ikke tilfeldig. Skal det være unikt, internasjonalt, norsk eller skal kanskje en besteforelder hedres ved oppkalling?

For noen blir navnet en identi- tetsmarkør, for andre er det helt uviktig. Likevel kan en ikke se bort ifra at navnet våre foreldre velger har mye å si for vårt liv. Enkelte velger til og med å endre navn.

Hvorfor er det slik? Navn er utvilsomt viktig, men realiteten er kanskje at det sier mer om våre foreldre enn om oss selv. Vi må trolig også erkjenne at navnet har noe å si for hvor godt du kommer til å gjøre det i livet. Er det for eksempel like sannsynlig at Jeanette blir toppleder som Victoria? Er det andre måter navnevalget til våre foreldre påvirker livet vårt?

Ivar Utne er førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap og navnegransking, og blir jevnlig intervjuet om hvilke navn foreldre burde velge. Nå inviterer Studentersamfunnet i Bergen han til en samtale om navnets betydning.

 

Logg inn