Arrangement arkiv

Flyktningskrisa: Kva no?

Flyktningskrisa: Kva no? Foto: Wikimedia Commons
 • Dato: 21.09.2017 - 21.09.2017

 • Tid: 18.00 - 20.00

 • Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Debatt

 • Møteleder: Emilie Mellbye Rytter

 • Innledere:

  Jan Erik Grindheim
  Leiar av Europabevegelsen
  Espen Teigen
  Justis- og vernebuingsdepartementet
  Mads Harlem
  Røde Kors

Det har alltid vore flyktningar i verda, men den aukande menneskestraumen har skapt  krisestemning i heile Europa. Korleis kan me handtera ei slik folkevandring?   

For to år sidan opplevde Europa ei flyktningkrise som viste oss korleis systema våre fungerer under press. Nokre seier at det gjekk forferdeleg dårleg. Andre seier at det er vanskeleg å sjå for seg kva som vert krevd i slike situasjonar og at me difor ikkje bør eller kan ha system for å handtera slike kriser.   

Studentersamfunnet inviterer til debatt om utfordringane i dag og i framtida, både i Noreg og i verda som heilskap. Sylvi Listhaugs kontroversielle PR-rådgiver Espen TeigenJan Erik Grindheim frå Civita og Mads Harlem frå Røde Kors får høve til å presentera løysingane sine på denne verdsfemnande og komplekse problematikken.   

Logg inn