Arrangement arkiv

Kvinner i debatt

Kvinner i debatt Ida Tanita Leiva
 • Dato: 06.09.2016 - 06.09.2016

 • Tid: 18:00 - 20:00

 • Sted: Teglverket, Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Upop

 • Møteleder: Møteleder annonseres

 • Innledere:

  Lise Rakner

  Professor i sammenlignende politikk.

  Ida Torkjellsdatter 

  Redaksjonsmedlem i tidsskriftet Røyst.

Er kvinner en minoritet i samfunnsdebatten? Studentersamfunnet inviterer til en samtale der den ujevne kjønnsfordelingen i det offentlige ordskiftet står i fokus.

Lise Rakner, Professor i sammenlignende politikk ved UiB, vil diskutere kvinners vegring mot å uttale seg, og samtidig trekke inn kvinnelige studenters muntlige deltagelse i forelesninger. Hvorfor stiller ikke kvinner opp i debatter i like stor grad som menn? I møtet vil vi se på hvorfor nettopp færre kvinner deltar i offentlig debatt, og diskutere om tiltak trengs eller om endring kommer.

Ida Torkjellsdatter Storehaug, tidligere leder av Studentersamfunnet og redaksjonsmedlem i tidsskriftet Røyst, skal prate om sin personlige erfaring som leder av Studentersamfunnet i Bergen og hennes arbeid i tidsskriftet.

De siste årene har det vært rettet kritikk mot kvinner selv for ikke å stille opp i debatter. I tillegg er debattarrangører kritisert for ikke å inkludere like mange kvinnelige som mannlige debattanter.

Kvinner er definitivt ikke en minoritet i samfunnet, så hvorfor er de det i den offentlige debatten? Vi skal avdekke årsakene til hvorfor kvinner kvier seg for å uttale seg i det offentlige ordskiftet – og ikke minst hvorfor det er viktig å ta akkurat denne samtalen. 

Flere innledere annonseres.

Logg inn