Arrangement arkiv

Forhistoriske sjømonstre

Forhistoriske sjømonstre Foto: Pavel.Richa.CB
  • Dato: 14.03.2017 - 14.03.2017

  • Tid: 17:00 - 18:30

  • Sted: Tivoli, Det aAkademiske Kvarter

  • Komite: Upop

  • Møteleder: Åse Hestnes

  • Innledere:

    Jørn Hurum
    Professor og paleontolog ved Uio

Mens dinosaurene trampet rundt på jordens overflate for mer enn 65 millioner år siden, var det marine reptiler som regjerte i havene. Disse sjømonstrene kunne bli større enn dagens blåhvaler, men enda er mye ukjent. På Svalbard har man funnet svar.

Marine  reptiler  var  forhistoriske  vesener  som  levde  på  samme  tid  som  dinosaurene.  Disse  sjømonstrene regjerte verdenshavene. Noen av artene kunne bli opp mot 23 meter lange med tenner på 30 cm.  Det  er  altså  ikke  uten  grunn  at  skapninger  som  mosasauren  har  inpirert  skaperne  av Jurassic World. I fjellsidene på  Svalbard har man  derimot funnet spor av en annen art – en  marin  øgle  omtalt som Predator X. 

Spitsbergen  Mesozoic  Research  Group  har gjennomført  ekspedisjoner på  Svalbard  siden  2004. Gruppen  Øglegraverne  er ledet av paleontologen Jørn Hurum. Gjennom utgravninger har de  funnet marine reptiler som fiskeøgler og svaneøgler. Han kommer til oss for å fortelle om disse forhistoriske vesenene som vi fremdeles vet så lite om. 

Hurum  vil belyse spørsmål  om blant annet  hvordan  dinosaurene  levde,  og hvordan  det  var på  jorden og  i  havet  i  denne  perioden. Hva  er  så  forskjellen  på  dinosaurer  og  marine  reptiler? Og  ikke  minst, hvordan er det å drive utgravninger med isbjørner luskende rundt teltduken?

Logg inn