Arrangement arkiv

Forskjellsandet Norge

Forskjellsandet Norge Foto: Joris Louwes
 • Dato: 02.05.2017 - 02.05.2017

 • Tid: 18:00 - 20:00

 • Sted: Teglverket, Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Upop

 • Møteleder: Ingvild Lindaas Bringedal

 • Innledere:

  Magne Flemmen
  Sosiolog og forsker, UiO

  Torstein Dahle
  Rødt

  Gina Barstad
  Sosialistisk Venstreparti

  Silje Hjemdal
  Fremskritspartiet

Norge er et av verdens rikeste land, og innbyggernes levekår gjenspeiler dette. Klasseskillene våre er likevel større enn de fleste tror. Har dette en negativ effekt, og hva kan i så fall gjøres for å hindre at skillene blir større?

I dagens Norge slår vi oss ofte på brystet med at vi har svært små forskjeller. Likevel finnes det klasseskiller også i det norske samfunnet, og disse forskjellene vokser. Fremdeles er det slik at jo bedre utgangspunkt i klassehierarkiet man blir født inn i, desto større sannsynlighet er det for å klatre til toppen av den økonomiske pyramiden. Den sosiale plasseringen en har i hierarkiet og foreldres bakgrunn påvirker flere faktorer i ens liv. Både gjennom hvor godt man gjør det på skolen, hvilken utdanning en får, og dermed karriere og lønnsnivå. Dette gjelder også sosiale faktorer, som hvilke forutsetninger man har for å bli syk, havne på trygd, bli tenåringsmor og hvor en bosetter seg. 

Til samtalen har vi invitert sosiolog og forsker Magne Flemmen til å snakke om sin forskning på feltet. I tillegg kommer Torstein Dahle (Rødt), Gina Barstad (SV) og Silje Hjemdal (FrP) for å diskutere hvorvidt dette er problemer som politikere bør ta seg av og i hvilken grad ressurser bør redistribueres.

Logg inn