Arrangement arkiv

Forsvar er det beste forsvar

Forsvar er det beste forsvar Jaran Gjeland Stenstad/Forsvaret
 • Dato: 08.09.2016 - 08.09.2016

 • Tid: 18:00 - 20:00

 • Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Debatt

 • Møteleder: Aslak Kasti Hyldmo

 • Innledere:

  Generalløytant Robert Mood, 
  mottaker av Fritt Ord prisen 2016.  


  Kontreadmiral Elisabeth Natvig, 
  sjef for Forsvarsdepartementets avdeling for 
  forsvarspolitikk og langtidsplanlegging.  


  Ståle Ulriksen, 
  forsker og lærer på sjøkrigsskolen og NUPI
   

Å sikre et lands grenser og suverenitet er et forsvars primære oppgave. Alle er enige om at effektiv pengebruk er et ideal, men kritiske røster stiller spørsmål om Norge er i ferd med å miste forsvarsevnen. 

 

Russlands annektering av Krim har aktualisert forsvarets tradisjonelle kjerneoppgave: Å avskrekke et angrep mot Norge. NATO har bedt alle sine medlemsland å øke forsvarsbudsjettene til to prosent av BNP. Norge og de fleste allierte ligger godt under dette.  

 

I regjeringens nye langtidsplan for Forsvaret, foreslås det å legge ned flere baser og kapasiteter som vi i dag ser på som essensielle. Kutt i grener som Heimevernet, og avvikling av Kystjegerkommandoen vekker sterke følelser blant mange. Er dette ting vi må være villig til å ofre for at Forsvaret skal kunne bli mer operativt? Slike kutt skal være til fordel for reaksjonsevne, utholdenhet og forflytning. Bruker vi de pengene vi har til Forsvaret på feil måte og hvilken effekt vil endringene ha på forsvarsevnen?  

 

Generalløyntnant Robert Mood har lang fartstid i Forsvaret, og har tidligere uttalt at Forsvaret kun kan holde en bydel i Oslo i fjorten dager. Kontreadmiral Elisabeth Natvig har også lang fartstid i Forsvaret, og er en av hovedaktørene bak den nye langtidsplanen. I tillegg kommer Ståle Ulriksen, NUPI-forsker, som spesialiserer seg på forsvars- og sikkerhetspolitikk. 

 

 

 

Logg inn