Arrangement arkiv

Fred & Våpen AS:Reloaded

Fred & Våpen AS:Reloaded
 • Dato: 05.09.2017 - 05.09.2017

 • Tid: 08:30 - 09:30

 • Sted: Amalies Hage, Bergen Offentlig Bibliotek

 • Komite: Aktuelt

 • Møteleder: Kaja Nordby

 • Innledere:

  Øyvind Halleraker

  Nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen

  Borghild Tønnessen-Krokan

  Daglig leder i Forum for utvikling og miljø

  Sveinung Rotevatn

  Stortingsrepresentant for Venstre

Norge liker å framstille seg som en fredsnasjon, men er samtidig verdens tiende største våpeneksportør. Er dette paradokset forenlig med en forsvarlig våpenpolitikk?  

 I det norske eksportkontrollregelverket står det at «Norge ikke vil tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig. Millitærutstyr skal heller ikke eksporteres dersom det er «åpenbar fare» for at utstyret kan bli brukt til intern undertrykking”.   

 Forum for utvikling og miljø, et nettverk av femti organisasjoner, har tatt til orde for en full granskning av norsk våpeneksport til aktører i den brutale borgerkrigen i Jemen. De hevder at Norge har eksportert våpen og ammunisjon til Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater, Qatar og Egypt.   

 Til frokostmøtet denne morgenen kommer Borghild Tønnessen-Krokan fra Forum for utvikling og miljø. Til å forsvare den norske våpenpolitikken kommer Utenriks- og forsvarskomiteens nestleder Øyvind Halleraker (H). Sammen skal de diskutere hvordan norsk våpenpolitikk bør se ut i fremtiden.

Logg inn