Arrangement arkiv

Frokost med Frank om EU: På vei mot stupet?

Frokost med Frank om EU: På vei mot stupet?
 • Dato: 23.02.2016 - 23.02.2016

 • Tid: 09:00 - 10:00

 • Sted: Akademika, Studentsenteret

 • Komite: Aktuelt

 • Møteleder: Marie Legernes Teigen

 • Innledere:

  Frank Aarebrot

  Professor i sammenliknende politikk

  Jan Erik Grindheim

  Leder i Europabevegelsen

 

Den europeiske union står ovenfor en rekke utfordringer i tiden fremover. Flyktningestrømmen til Europa og ettervirkningene av finanskrisen har ført til fremveksten av nye sosiale bevegelser og økt politikerforakt. Flere mener at selve eksistensgrunnlaget til unionen er truet og stiller spørsmålstegn ved om det europeiske prosjektet fortsatt har livets rett. De siste 30 årene har EUs historie vært historien om økt intergrering og tettere samarbeid. Nå stenger flere land grensene og flere stemmer på nye og mer ekstreme partier. Er den gamle orden truet, eller vil de nye sosiale bevegelsene føye seg inn under det europeiske fellesskapet.   

 

Med oss for å diskutere Europas fremtid har vi Jan Erik Grindheim, leder av Europabevegelsen og professor i sammenlignende politikk Frank Aarebrot. De vil vise sin kunnskap og idealistiske meninger om det fellesskapsprosjektet. Vil vi komme styrket ut av krisen, eller vil vi oppgi håpet om et forent Europa?

 

Logg inn