Arrangement arkiv

Frokostmøte: Pedofili

Frokostmøte: Pedofili Kevin D, Flickr
  • Dato: 21.02.2017 - 21.02.2017

  • Tid: 08:30 - 09:30

  • Sted: Bergen Offentlige Bibliotek

  • Komite: Aktuelt

  • Innledere:

    Helle Kleive, psykolog og leder for ressursenhet V27 ved Betanien sykehus

    - Mona Rekkedal-Svensson, psykolog ved seksjon fengselshelsetjenester ved Haukeland sykehus

I høst ble 20 personer pågrepet for blant annet seksuell omgang og voldtekt av barn under 14 år, grov menneskehandel, samt produksjon og deling av seksuelle overgrep mot barn i Vest politidistrikt. Barnehageansatte, studenter og advokater var blant de pågrepne. De fleste får ingen psykologisk behandling før et overgrep allerede har funnet sted. Tar Norge forebygging av overgrep på alvor? 

Pedofili er definert som en seksuell preferanse for prepubertale barn. I Verdens Helseorganisasjons diagnosemanual er pedofili en psykiatrisk diagnose, og hos den amerikanske psykiatriforeningen en seksuell legning. Er det en legning, og er definisjonen av pedofili relevant i samfunnsdebatten? 

Mange pedofile ønsker ikke å begå overgrep. Men stigmaet rundt pedofili gjør det vanskelig å søke hjelp, og det er få lavterskeltilbud. Norge er det eneste nordiske landet uten hjelpetelefon for pedofile. Hvordan kan vi sikre at potensielle overgripere har tilgang på hjelp og behandling? 

Til møtet kommer Helle Kleive, leder for ressursenheten V27 ved Betanien sykehus. De jobber med å behandle barn og unge under 18 år som har begått overgrep mot barn som er 4 år yngre eller mer. Disse defineres ikke som pedofile i så tidlig alder, og behandles for at overgrep ikke skal gjenta seg. Hun poengterer at mindre enn én tiendedel gjentar overgrepet og enda færre blir voksne overgripere. 

I panelet sitter også Mona Rekkedal-Svensson, psykolog ved seksjon fengselshelsetjenester/kompetansesenter for retts-, fengsels-, og sikkerhetspsykiatri ved Haukeland sykehus. Hun har jobbet med mennesker som begår seksuelle overgrep i snart 6 år, med overvekt av voksne som begår overgrep mot barn. Hun er opptatt av å opplyse om kunnskap om pedofili fra forskning, og hvordan vi skal klare å nå ut til mennesker som er bekymret for sin seksualitet.

 

 

 

Logg inn