Arrangement arkiv

Hvem sitt Islam?

Hvem sitt Islam?
 • Dato: 22.09.2016 - 22.09.2016

 • Tid: 19:00 - 23:00

 • Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Debatt

 • Møteleder: Sveinung Vikne Knutsen

 • Innledere:

  Hege Storhaug,
  Informasjonssjef i Human Rights Service,
  journalist og forfatter

  Halvor Tjønn,
  Journalist, historiker og forfatter

  Einar Thomassen,
  Historiker og islamekspert

  Usman Asif,
  Tenketanken Minareten

Debatten raser stadig rundt verdens mest voksende religion. Er islam en grunnleggende voldelig trosretning, eller er den religiøse ekstremismen et resultat av politisk maktspill? Kan man skille personlig tro fra religiøse doktriner?  

Både moderate muslimer og fundamentalister beskylder hverandre for ikke å følge den ekte islam. Hvem har definisjonsmakt over islam, de moderate eller fundamentalistiske muslimene? Kan man i det hele tatt snakke om islam som én religion?  

Til debatten kommer Hege Storhaug, islamkritikeren som fikk både ris og ros for boken Islam – den ellevte landeplage. Der anklager hun islam for å være en trussel mot kvinner, jøder, homofile, frihetsorienterte individer, samt enhver som ikke underkaster seg dens doktriner.  

I panelet sitter også historiker og forfatter Halvor Tjønn, som har skrevet boka Muhammed slik samtiden så ham. Han fremstiller et lite flatterende bilde av mannen så mange anser som ufeilbarlig.   

 

Som motdebattanter kommer Usman Asif fra tenketanken Minareten og Einar Thomassen som er religionshistoriker og islamekspert ved UiB.
Sammen skal de prøve å gi svar på noen av de aller mest grunnleggende – og provoserende, spørsmålene om Islam.
Etter debatten vil vi i samarbeid med BIFF vise filmen Road to Istanbul,
som handler om en ung jente som lar seg verve til IS.

Logg inn