Arrangement arkiv

Hvorfor Midtøsten?

Hvorfor Midtøsten?
 • Dato: 10.04.2018 - 10.04.2018

 • Tid: 08.30 - 09.30

 • Sted: Bergen Offentlige Bibliotek

 • Komite: Aktuelt

 • Møteleder: Bård Solås

 • Innledere:

  Magnus Halsnes,
  stipendiat i historie

  Knut S. Vikør,
  professor i historie

  Kjetil Selvik,
  seniorforsker i Norsk Utenrikspolitisk Institutts (NUPI)

Hver dag kan man lese om nye tragedier som oppstår i midtøsten, og for mange av oss virker det som om regionen befinner seg i en tilstand av  evig uro. Ofte dras Saudi Arabia og Irans maktkamp om regional dominans frem som bakgrunn for de religiøst motiverte konfliktene i området.

Mye av volden og uroen som finner sted i dagens midtøsten har historiske røtter som strekker seg langt tilbake. Mens Shia stormakten Iran har en lang historie og tradisjonelt mye innflytelse i midtøsten, er Sunni-staten Saudi Arabia en nykommer på scenen. Disse to landene er nå bitre rivaler både politisk og religiøst. Begge landene er tett knyttet til borgerkrigene og terrorbølgene i land som Syria, Jemen, Irak og Bahrain.

For å ta oss gjennom den historiske bakgrunnen for det moderne shia/sunni skillet i Islam, og opphavet til konfliktbildet i dag, har vi med oss midtøsten-historikerne Knut Vikør,  Magnus Halsnes og Kjetil Selvik .

Logg inn