Arrangement arkiv

Idiokratiet

Idiokratiet Garan S
 • Dato: 01.09.2016 - 01.09.2016

 • Tid: 18:00 - 20:00

 • Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Debatt

 • Møteleder: Oda Bjerkan

 • Innledere:

  Aksel Braanen Sterri, kommentator i Dagbladet

  Mimir Kristjánsson, Nyhetssjef i klassekampen

  Ingvild Næss Stub, Statssekretær

  ved Statsministerens kontor

Demokratiet er bærebjelken i den vestlige verden, men er det nødvendigvis den mest egnede styreformen? I en tid der folkeviljen motsetter seg den politisk korrekte strømmen, er det  tide å diskutere vår styreform. 

 

Storbritannias avgjørelse om å forlate EU viser hvilken påvirkningskraft folkeviljen har i dagens politiske system. Populisme står i sterk kontrast til den elitismen som mange mener EU har blitt et kroneksempel . Hvem skal styre hvem? 

 

Med oss har vi venstrepopulisten Mímir Kristjánsson, som hevder at folk flest bør bestemme, selv når de tar feil. Aksel Braanen Sterri er kommentator i Dagbladet, og mener folk flest ikke alltid vet sitt eget beste.  

 

Statssekretær ved Statsministerens kontor, Ingvild Næss Stub, forsvarer dagens system og mener at den beste løsningen allerede er  plass. Populisme møter elitisme til debatt!

 

 

Logg inn