Arrangement arkiv

Isolasjon - et nødvendig onde?

Isolasjon - et nødvendig onde?
  • Dato: 07.04.2016 - 07.04.2016

  • Tid: 09:00 - 10:00

  • Sted: Akademika, Studentsenteret

  • Komite: Aktuelt

Innsatte i norske fengsler blir holdt isolert for lenge og tilsynelatende på vilkårlig grunnlag, mente FNs torturkomité i 2011. Samme år ble rundt 3000 personer varetektsfengslet i Norge. Rundt hundre av disse ble isolert. For noen strakte isoleringen seg over tre måneder, for noen over et halvt år. For noen få varte isolasjonen over et år. Flere år senere er det, til tross for kritikken, lite som tyder på at praksisen er endret.

Hvilke konsekvenser medfører isolasjon for den innsatte? Hvis formålet er å skape mennesker som kan bidra i samfunnet etter endt straff, hvorfor bruker vi da et virkemiddel som mange mener er skadelig? Kan behovet for isolasjon virkelig veie tyngre enn de mulige skadene det kan medføre?

I panelet har vi fått med oss en jurist, en psykolog og en tidligere innsatt som sammen vil kunne gi oss et bredt bilde av de ulike aspektene ved isolasjon. Panelet består av assisterende direktør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Jan Erik Sandlie, psykolog Andy Thiem og leder av WayBack Bergen, Roger Ellingsen. WayBack er en organisasjon som tilbyr straffedømte støtte i den vanskelige overgangen fra fengsel tilbake til samfunnet. Ellingsen har selv sittet isolert i fengsel.

Logg inn