Arrangement arkiv

Juryordningen under lupen: Amatørdommere i rettssalen?

Juryordningen under lupen: Amatørdommere i rettssalen?
 • Dato: 13.09.2016 - 13.09.2016

 • Tid: 09:00 - 10:00

 • Sted: Akademika, Studentsenteret

 • Komite: Aktuelt

 • Innledere:

  - Frode Sulland: Advokat og tidligere leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen

  - Jon Petter Rui: Jusprofessor og leder av forskergruppe for strafferett og straffeprosess

  - Hans Fredrik Marthinussen: Jusprofessor og samfunnsdebattant

Studentersamfunnet i Bergen inviterer til frokostmøte om juryordningen og lekdommernes rolle i rettssystemet på Akademika.  

I kjølvannet av Hemsedal-saken har oppmerksomheten nok en gang blitt rettet mot lekdommernes rolle i rettssalen. Det er et klassisk prinsipp at du skal dømmes av dine likemenn, men er det egentlig så lurt?

Er vanlige mennesker uten juridisk trening i stand til å ta stilling til bevisbedømmelse og avgjøre skyldspørsmålet? Hva skal vi med femårig jusstudium hvis den vanlige mannen i gaten kan gjøre jobben like bra? Samtidig har Stortinget besluttet at juryordningen skal fjernes. Hva vil det si for allmennhetens tillit til rettssystemet?

Prinsippet om at du skal dømmes av dine likemenn har stått sentralt i norsk rett svært lenge, men praksisen med å la vanlige personer uten juridisk bakgrunn avgjøre skyldspørsmålet, har vært omdiskutert i lang tid. Hvilken rolle har meddommere i dagens rettssystem? Blir rettssikkerheten bedre eller dårligere når juryordningen forsvinner? Og hvordan bør egentlig fremtidens meddomsrett se ut?

Det kreves medlemskap for å delta på arrangementer i regi av Studentersamfunnet i Bergen. Medlemskap er åpent for alle, og kan kjøpes i døren for 50 kr. Dette gir deg gratis inngang på alle ordinære arrangementer inneværende semester.

Det blir frokost til de 50 første, og kaffe til alle. 

Emneknaggen for møtet er #samfaktuelt

 

Velkommen!

Logg inn