Arrangement arkiv

Konkret aften: Betong

Konkret aften: Betong
 • Dato: 17.10.2017 - 17.10.2017

 • Tid: 18:00 - 20:00

 • Sted: Teglverket, Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Upop

 • Møteleder: Ada Gjedebo Hetland

 • Innledere:

  Svein Lund
  Arkitekt

  Flere innledere annonseres

Tiden er inne for at vi snakker seriøst om betongen, som vi nesten ikke legger merke til lengre. Den er verdens mest brukte byggemateriale, og har blitt brukt til å bygge alt fra Panteon i Roma til Operahuset i Sydney. Betong en nøkkelbrikke i dagens infrastruktur, men medaljen har også en mørkere side. 

Fordelene med betong er at det er billig, fleksibelt når det formes, men tåler alt slags vær når det har tørket. Dette gjør det egnet til å bygge veier, broer og bygninger. Ekspertene vil ha det til at betong kan og vil utgjøre en sentral rolle i å heve den tredje verden ut av fattigdom, ved å utbedre veinett og sørge for å erstatte jordgulv med betonggulv.

Men medaljen har også en bakside. Selv om produksjonen av betong er karboneffektiv sammenlignet med andre materialer, fører den ekstensive produksjonen til at betong har tilsvarende utslipp som hele luftfartsbransjen.

Er Betong løsningen på fattigdomskrisa? Hvordan skal vi møte utbygging med miljøutfordringer hengende over oss? Hva kan fremtidens betong føre med seg? Endelig skal vi vie to samfulle timer til å elte oss i arkitektoniske, molekylære og samfunnsøkonomiske problemstillinger angående betong. 

Jan Eldegard fra Bygg uten grenser og arkitekt Svein Lund som er prisbelønnet for sine betongprosjekter kommer for å konkretisere betong!

Logg inn