Arrangement arkiv

Kvinner i Privat Næringsliv

Kvinner i Privat Næringsliv
 • Dato: 06.04.2018 - 06.04.2018

 • Tid: 08:30 - 09:30

 • Sted: Bergen Offentlige Bibliotek

 • Komite: Aktuelt

 • Møteleder: Annonserers

 • Innledere:

  Claus Jervell - Diskrimineringsombudet
  Line Andersen - Prosjektleder og Administrasjonsansvarlig i Maritime Bergen
  Michelle Williams - Administrerende Direktør for Grieg Logistics

Studentersamfunnet tar tempen på kvinner i privat næringsliv og stiller spørsmålet: Er det egentlig likestilling i det private næringslivet? Dersom det ikke er det, hva er utfordringene, og hvilke tiltak må til for å løse dem?
 
For å svare på dette kommer Michelle Williams og Line Andersen, to karrierekvinner fra maritim sektor, og fagdirektør i likestilling og diskrimineringsombudets Claus Jervell.
 
Michelle Williams holdt i år innlegg på Forsvarssjefens likestillingskonferanse. Etter 12 år i tjeneste i marinen og 20 år i privat næringsliv er hun godt kjent med å være en av få kvinner på arbeidsplassen. Hun var kapteinløytnant i marinen og jobber i dag som administrerende direktør for Grieg Logistics.
 
Line Andersen er prosjektleder og administrasjonsansvarlig i Maritime Bergen. Hun har i flere år stått bak arrangementer som “Kvinner i kuling” og “Et hav av muligheter”. Disse har som mål å få unge kvinner til maritim næring.
 
Claus Jervell er fagdirektør for Likestillings- og Diskrimineringsombudet. Han har som jobb å fungere som den nøytrale part når trakasseringssaker angående kvinner i næringslivet blir klaget inn. LDO har også som oppgave å analysere hvorvidt kvinner blir urettferdig behandlet i privat sektor.
 
Det kreves medlemskap for å delta på arrangementer i regi av Studentersamfunnet i Bergen. Medlemskap er åpent for alle, og kan kjøpes i døren for 50 kr. Dette gir deg gratis inngang på alle ordinære arrangementer inneværende semester.
 
Frokost og kaffe serveres til de 50 første oppmøtte, og vi oppfordrer salen til å komme med spørsmål og innlegg.

Logg inn