Arrangement arkiv

Luksusforsvaret

  • Dato: 16.02.2016 - 16.02.2016

  • Tid: 09:00 - 10:00

  • Sted: Akademika, Studentsenteret

  • Komite: Aktuelt

  • Møteleder: Bård Solås

  • Innledere:

    Cathrine Sandnes

    Leder i Manifest Tankesmie

Forsvar handler om å bruke penger på ting du ønsker du aldri får behov for, men blir de nye jagerflyene så dyre at vi ikke får penger igjen til resten av Forsvaret? 

Forsvarsevne handler også om prioriteringer. Hva er det viktig for oss at Norge kan bidra til? Hvis vi binder en større andel av forsvarsbudsjettet opp til vedlikehold av jagerfly, hva skjer da med Hæren og Sjøforsvaret? Hærsjefen har allerede begynt å rope varsko for hva konsekvensene blir hvis ikke utgiftene til Luftforsvaret balanseres opp mot de to andre våpengrenene. Samtidig lider Sjøforsvaret av store vedlikeholdsetterslipp som blant annet rammer de nye fregattene. Har vi virkelig råd til å alltid velge fra øverste hylle?

Cathrine Sandnes, leder av Manifest Tankesmie har skrevet boken “Angrep eller Forsvar” sammen med Ingeborg Eliassen. Der retter de et kritisk søkelys på Norges planer om å kjøpe 52 nye jagerfly. Boken har hevet debatten om hvorvidt vi egentlig burde ha så mange jagerfly og hva som er verdien av å eie de mest avanserte jagerflyene på markedet. 

Logg inn