Arrangement arkiv

MONSTER: Når kapitalismen kollapser

MONSTER: Når kapitalismen kollapser
  • Dato: 29.08.2017 - 29.08.2017

  • Tid: 18:00 - 20:00

  • Sted: Teglverket, Det Akademiske Kvarter

  • Komite: Upop

  • Møteleder: Annonseres

  • Innledere:

    Ola Honningdal Grytten
    Professor i økonomisk historie ved NHH

Penger er blodet i et samfunn. Om pengene slutter å sirkulere, slutter også de eksisterende samfunnsstrukturene å fungere. Hva skjer da? 

Boligboblen som sprakk i USA i 2008 startet en finanskrise som skulle få kraftige ringvirkninger på hele verdensøkonomien. Spesielt Europa ble hardt rammet. Men hvor nær var vi økonomisk ragnarok? Og hva skjer når økonomien kollapser? 

I en verden der de enkelte nasjonenes økonomier blir stadig mer sammenfiltret gjennom globalisering, blir økonomien tilsvarende sårbar. I dette møtet ønsker vi å dykke ned i hva som egentlig skjedde under finanskrisen i 2008. Vi vil diskutere hvordan en slik krise kunne oppstå, og hvordan vi kan unngå katastrofe dersom det skjer igjen. 

For å belyse disse problemstillingene har vi invitert en av Norges fremste økonomer, Ola Honningdal Grytten. Han er professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole og har skrevet læreboken Krakk og kriser i historisk perspektiv. Han har også vært seniorrådgiver for Norges Bank.

Logg inn