Arrangement arkiv

Musikk som terapi

Musikk som terapi Foto: Musikkterapi.no
 • Dato: 24.10.2017 - 24.10.2017

 • Tid: 18:00 - 20:00

 • Sted: Teglverket, Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Samklangfunnet

 • Møteleder: Herman Winther-Henriksen

 • Innledere:

  Brynjulf Stige
  Professor ved Griegakademiet

  Gro Trondalen
  Professor i musikkterapi ved Norges Musikkhøgskole

  Karsten Specht
  Forsker ved psykologisk fakultet, UiB

Musikkterapi er en ung vitenskapelig disiplin sammenlignet med psykologi og medisin. Den utforsker hvordan musikk og lyd påvirker kropp og hjerne. Vi stiller spørsmålet: I hvilken grad kan musikk bedre menneskers helse?  

Pytagoras (560-480 f.k) argumenterte tidlig for at musikk kunne benyttes som botemiddel mot sykdom, men det tok lang tid før musikkterapi ble anerkjent som den vitenskapelige disiplinen den er i dag. Så hvordan fungerer det egentlig?  

De fleste av oss benytter oss av musikk til å justere humøret i hverdagen. I dag forskes det på hvordan musikk i praksis kan bedre menneskets helse på både fysisk og psykisk vis, samt å fremme livsutfoldelse. Men hva er det med musikk som kan påvirke kroppen og hjernen vår i positiv retning?  

Til møtet kommer professorene og forskerne innen musikkterapi Gro Trondalen og Brynjulf Stige. Sammen med Karsten Specht, forsker på auditiv persepsjon ved Psykologisk fakultet i Bergen, skal vi se på bruksområdet til musikk og lyd i norsk helsevern.  

Logg inn