Arrangement arkiv

Når barn vil skifte kjønn

Når barn vil skifte kjønn
 • Dato: 06.02.2018 - 06.02.2018

 • Tid: 08:30 - 09:30

 • Sted: Bergen Offentlige Bibliotek

 • Komite: Aktuelt

 • Møteleder: Annonseres

 • Innledere:

  Miriam Østrem


  Anne Wæhre
  Overlege ved Barneog
  ungdomsklinikken,
  Oslo Universitetssykehus

Hva bestemmer om man identifiserer seg som gutt eller jente? Stadig flere unge ønsker å skifte kjønn, men debatten raser om når man er moden nok til å ta denne livsendrende avgjørelsen.

Antall henvisninger av barn og unge til kjønnsskifte har tredoblet seg de siste fire årene, noe som blant annet var hovedtema i TV 2-serien Født i feil kropp. I 2016 kom også regelendringen som åpnet for at barn ned i seksårsalderen kan endre juridisk kjønn. Dette har ført til en ny problemstilling som omhandler barn og deres evne til å ta slike avgjørelser.

Til frokostmøtet kommer Miriam Østrem og Anne Wæhre. Førstnevnte ble født som gutt, men har hele livet følt seg som en jente. Hun vil dele hvordan det oppleves å være født med et kjønn man ikke identifiserer seg med, og hvilke reaksjoner hun har mottatt.

Innleder Anne Wæhre jobber på Seksjon for psykosomatikk og CL-barnepsykiatri ved Oslo Universitetssykehus, og har i den forbindelse vært i kontakt med flere som vurderer kjønnsskifteoperasjoner. Hvilke hensyn bør tas når barn og unge ønsker å gå gjennom en slik forandring?

Logg inn