Arrangement arkiv

AVLYST: Når var alt bedre?

AVLYST: Når var alt bedre?
 • Dato: 09.02.2017 - 09.02.2017

 • Tid: 18.00 - 20.00

 • Sted: Tivoli, Kvarteret

 • Komite: Debatt

 • Møteleder: Lea Jakobsen

 • Innledere:

  Tord Hustveit

  Leder for Unge Venstre

  Akiah Ottesen Berg

  Psykolog og Professor ved UiO

  Bernt Hagtvet

  Professor Emeritus i statsvitenskap ved UiO

   

   

   

Hvilken generasjon som er den smarteste, mest oppfinnsomme og mest innoverende er og blir et subjektivt spørsmål. De fleste vil mene mye om de andre generasjonene, men kan fordommene vi har mot hverandre faktisk begrunnes? 

Sekstiåtterne oppstod da personer født på 40- og 50-tallet gikk til kamp mot etablerte samfunnsstrukturer. Generasjonen kjennetegnes av blant annet protestbevegelser og sterkere politisk deltakelse. 

Ironigenerasjonen ble født på 60-tallet og frem til 80-tallet. De reagerte på samfunnets problemer og verdens katastrofer med ironi. Den ironiske tilnærmingen skapte stor toleranse for fri utøvelse og fordomsfrie tanker. 

På 80- og 90-tallet ble milleniumsgenerasjonen født. Den bærer preg av teknologiske fremskritt, men blir kritisert for å mangle et felles prosjekt. 

Til debatten kommer Tord Hustveit, leder for Unge Venstre og skribent for Minerva, Akiah Ottesen Berg, psykolog og professor ved UiO, og Bernt Hagtvet, professor emeritus i statsvitenskap ved UiO. Sammen skal vi prøve å finne ut hvilken generasjon som er best og verst på ulike temaer.

Logg inn