Arrangement arkiv

Norge i Vest-Sahara - Sand i maskineriet?

Norge i Vest-Sahara - Sand i maskineriet? Michele Benericetti, Flickr
 • Dato: 07.03.2017 - 07.03.2017

 • Tid: 08:30 - 09:30

 • Sted: Amalies Hage, Bergen Offentlige Bibliotek

 • Komite: Aktuelt

 • Møteleder: Hans Marius Eitland Nagy

 • Innledere:

   

  • Erik Hagen, leder for Støttekomiteen for Vest-Sahara

  • Jostein Hole Kobbeltvedt, daglig leder i Raftostiftelsen

  • Hugo P. Matre, partner i Schjødt

Vest-Sahara blir av mange, deriblant FN, regnet som den siste kolonien i Afrika. Marokko rykket inn i 1975, og har siden hatt kontroll over landet. I fjor slo EU-domstolen fast at frihandelsavtalen med Marokko ikke gjelder Vest-Sahara, men likevel er det under to måneder siden Key Bay, fartøyet til det norske skipsrederiet Sea Tank, fraktet fiskeolje fra Vest-Sahara til Frankrike. Strider dette mot EU-domstolen? Hva har dette å si for saharawiene som ikke har noe de skulle sagt?

 

Konflikten i Vest-Sahara startet i 1975 da landet, etter å ha vært under spansk styre i nesten hundre år, skulle bli selvstendig. I 1973 ble Front Polisario dannet - en frigjøringsbevegelse som skulle representere det saharawiske folk og sette en stopper for spansk okkupasjon. I stedet rykket Marokko og Mauritania inn i territoriet. FN fordømte handlingen og Den internasjonale domstolen i Haag avviste de to statenes krav på territoriet. 42 år senere er landet fortsatt under marokkansk styre, mens omkring 165 000 saharawier lever i flyktningleirer i Algerie og venter på en folkeavstemning, som ble lovet i 1991, om hvorvidt Vest-Sahara skal innlemmes i Marokko eller bli selvstendig.

 

Polisario gikk i 2012 til sak mot EU fordi de mente at frihandelsavtalen som EU inngikk med Marokko ikke skulle omfatte de okkuperte områdene i Vest-Sahara. Selv om de først fikk medhold fra EU, valgte likevel EU-kommisjonen å anke dommen da de mente at Polisario ikke hadde rettslig status til å fremme en sak for EU-domstolen. Anken gikk i EUs og Marokkos favør og frihandelsavtalen består. Likevel kan det hevdes å være en seier for det saharawiske folket. Okkupasjonen anerkjennes ikke av EU, og følgelig gjelder frihandelsavtalen ikke det annekterte Vest-Sahara.

 

På tross av EU-domstolen og frarådning fra Utenriksdepartementet, fortsetter rederier i Hordaland sin virksomhet i Vest-Sahara. Sidi Mohammed Daddach, som vant raftoprisen i 2002 for for hans fredelige kamp for selvbestemmelse og menneskerettigheter for det saharawiske folk, skrev i en e-post til Raftostiftelsen: «Marokko okkuperer oss og selger vår fisk, vår sand og andre varer – og bergenske rederier er en del av problemet”. Verdier langt over hva Norge gir i bistand blir hentet ut hvert år. Samtidig blir nordmenn som prøver å vise sin støtte til det saharawiske folket nektet innreise til territoriet. Hvorfor får bergenske rederier, og ikke aktivister reise inn i landet? Er rederienes virksomhet tillatt, og tas EU-domstolens avgjørelse på alvor?

 

 

 

Logg inn