Arrangement arkiv

Oljens fornybare ressurser

Oljens fornybare ressurser
 • Dato: 19.04.2016 - 19.04.2016

 • Tid: 18.00 - 20.00

 • Sted: Teglverket, Det akademiske kvarter

 • Komite: Upop

 • Møteleder: Jori Neteland-Kyte

 • Innledere:

  Stig-Erik Jacobsen

  Professor og senterleder for senter for nyskapning, HiB

  Owe Hagesæther

  Leder for NCE Subsea

  Christoffer Vikebø Nesse

  Leder av Studentutvalget til Tekna

Oljebransjen i Norge sitter på verdifull kunnskap og teknologi. Hva kan man gjøre med denne kunnskapen og teknologien i framtida?

Gjennom 45 år med oljeutvinning på norsk sokkel er det utviklet mye verdifull teknologi og kompetanse. Men olje og gass varer ikke evig. Stadig ere oljearbeidere blir permittert, og teknologien og kunnskapen står igjen uten fremtid. Studenter som ble lovet jobb ved starten av studiene uteksamineres nå til et skiftende arbeidsmarked. Situasjonen krever omlegging, kan oljeplattformer ende opp som oppdrettsanlegg, og kan oppsagte oljeingeniører utvikle fremtidens miljøenergi?

For å diskutere dette har vi invitert Stig-Erik Jakobsen, Owe Hagesæther og Christoffer Vikebø Nesse, leder av Studentutvalget til Tekna. Jakobsen er professor og Senterleder for Senter for nyskapning ved Høgskolen i Bergen. Hagesæther er leder for NCE Subsea.

Logg inn