Arrangement arkiv

Oppvaskmøte om UiBs investeringer i olje og våpen

Oppvaskmøte om UiBs investeringer i olje og våpen
 • Dato: 13.02.2018 - 13.02.2018

 • Tid: 08:30 - 09:30

 • Sted: Bergen Offentlige Bibliotek

 • Komite: Aktuelt

 • Møteleder: Annonseres

 • Innledere:

  Johannes Steen
  Journalist Studvest

  Kjell Bernstrøm
  Universitetsdirektør

  Hannah Hårsaker Nakken
  FIVH

   

Studentersamfunnet i Bergen inviterer til frokostmøte om UiBs omdiskuterte investeringer ved Bergen Offentlige Bibliotek.

For to uker siden avslørte Studvest at Meltzerfondet - med UiBs rektor, universitetsdirektør og dekaner i styret - investerer i petroleumsselskaper og våpenindustrien. Hvilket eksempel setter UiB for sine studenter, og hvordan samsvarer dette med UiBs klimaprofil og etiske retningslinjer?

Meltzerfondets formål er å fremme den vitenskapelige virksomheten ved UiB, gjennom forskningsmidler og forskningspriser. Fondets etiske retningslinjer uttrykker eksplisitt at stiftelsen ikke skal foreta investeringer som kan medvirke til krenkelser av grunnleggende humanitære prinsipper, menneskerettigheter eller miljøødeleggelser. Likevel investerer fondet, gjennom Storebrand, i flere olje- og gassvirksomheter, samt våpenekportøren “Kongsberg Gruppen”.

UiB på sin side er sertifisert som miljøfyrtårn, og hevder de er et grønt universitet som står for grønne investeringer. Investeringen i petroleumsselskapene er minimal, og Kongsberg Gruppen er tross alt en lovlig virksomhet. Likevel innrømmer UiBs rektor, Dag Rune, at målet om et fullstendig grønt universitet ikke er nådd. Må studenter ta kampen for et grønnere universitet, eller bør de akseptere at UiB kun er grønnest i et ellers oljemalt investeringsmarked?

Det kreves medlemskap for å delta på arrangementer i regi av Studentersamfunnet i Bergen. Medlemskap er åpent for alle, og kan kjøpes i døren for 50 kr. Dette gir deg gratis inngang på alle ordinære arrangementer inneværende semester.

Frokost og kaffe serveres til de 50 første oppmøtte, og vi oppfordrer salen til å komme med spørsmål og innlegg.

Velkommen!

Logg inn