Arrangement arkiv

På vei mot en ny pandemi?

På vei mot en ny pandemi?
 • Dato: 09.02.2016 - 09.02.2016

 • Tid: 09:00 - 10:00

 • Sted: Akademika, Studentsenteret

 • Komite: Aktuelt

 • Møteleder: Annonseres

 • Innledere:

  Karine Nordstrand

  Lege ved Folkehelseinstituttet

  Leiv Marsteinstredet

  Professor i Latin-Amerika-studier

Det fryktes at mellom tre og fire millioner kan bli smittet av zikaviruset. En stadig spredning og økt medieoppmerksomhet har gjort at viruset har gått fra å være en glemt krise til å bli en global en. 

Vi får besøk av Karine Nordstrand, lege ved Folkehelseinstituttet, som vil prate om mulige kunnskapshull knyttet til viruset. Hun får selskap av Leiv Marsteinstredet, professor i Latin-Amerika-studier, som bidrar til å sette konteksten - samfunnets holdninger til prevensjon og konsekvensene av den strenge abortlovgivningen - og sammen vil vi diskutere hvilke følger viruset kan ha for de rammede landene. Hva gjør de utsatte landene for motvirke spredning, og er litt av problemet at styresmaktene har gjort for lite? 

Sammen vil de undersøke hvordan zikaviruset opererer, hvorfor vi har fått dette utbruddet, hvorfor det fremdeles er mangel på behandling, og hvordan det vil spre seg videre. Viruset er ufarlig for de fleste, men veldig farlig for fostre i magen. Dermed er det også et spørsmål om kvinners rettigheter og statens ansvar, er dette viruset et symptom for kvinners utsatte stilling i samfunnet?

De første 50 oppmøtte får frokost, og alle får kaffe. 

Link til Facebook-arrangementet

Logg inn