Arrangement arkiv

Samferdsel: På skinner eller ville veier

Illustrasjon: Ukjent Illustrasjon: Ukjent
 • Dato: 07.04.2016 - 07.04.2016

 • Tid: 18:00

 • Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Debatt

 • Møteleder: Sindre Nordås Viulsrød

 • Innledere:

  Ketil Solvik-Olsen
  Samferdselsminister

  Tom Knudsen
  Regiondirektør i NHO
  Hordaland

  Anne Gine Hestetun
  Fylkesordfører
  i Hordaland.

Regjeringen vil realisere flere veiprosjekter raskere og billigere. De hevder det må satses videre på jernbane for å løse transport-, miljø- og klimautfordringer. Hvor mye bør det satses, og hvor bør det satses mest?

Norges første offentlige jernbanestrekning ble åpnet i 1854 og strakte seg fra Oslo til Eidsvoll. 108 år senere, i 1962, ble landets første moderne motorveistrekning lagt i Akershus mellom Fusdal og Drengsrud. I dag har Norge 4 219 km med jernbane og over 93 000 km offentlig vei.

Regjeringen ønsker å organisere veisektoren bedre for å realisere flere veiprosjekter raskere og billigere. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har hatt mange jern i ilden de siste årene. Gjennomført og planlagt utbedring av E18, samt ferjefri E39, er blant de virkelig store prosjektene. 

Mens diskusjoner om transport-systemer i byene raser, stiller Studentersamfunnet spørsmålet om den regionale og nasjonale transportpolitikken. Vi inviterer sammen med Solvik-Olsen, Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland, Anne Gine Hestetun, fylkesordfører i Hordaland. Er dagens prioriteringer framtidsrettede, eller kunne vi planlagt infrastrukturen på andre måter? Hvor bør det satses, og hvor mye?

Logg inn