Arrangement arkiv

Selvmord

Selvmord "Le Suicidé" av Éduard Manet
 • Dato: 21.02.2017 - 21.02.2017

 • Tid: 18:00 - 20:00

 • Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Upop

 • Møteleder: Malene Grøndahl

 • Innledere:

  Reidun Kjelling Nybø
  Journalist of forfatter

  Lars Mehlum
  Professor i suicidologi ved UiO

  Kari Dyregrov
  Sosiolog og professor ved Høgskulen på Vestlandet, og seniorforsker ved Senter for Krisepsykologi

I Norge tar over 500 mennesker livet sitt hvert år. Hvordan snakke om noe ingen snakker om?

Psykisk  helse  blant  unge  får  stadig  større  oppmerksomhet, men det gjelder  ikke selvmord.  Selv  om  dette  er  noe  som  berører  mange,  er  det er  fremdeles  få  som snakker om det.

Selvmord blir omtalt som et folkehelseproblem, men hvordan skal myndighetene og mediene  gå  frem  for  å  drive  folkeopplysning når  temaet  er  så  tabubelagt?  I  dag  er selvmord  én av de fem hyppigste  dødsårsakene i Norge. Blant  selvmordsofrene  er det flest unge menn, og forskning viser at andre faktorer i tillegg til psykiske lidelser spiller inn. Hvilke tiltak kan man iverksette for å forebygge selvmord? Bør vi arbeide for større åpenhet rundt selvmord, og er dette mulig?

Til møtet kommer Reidun Kjelling Nybø, journalist og forfatter av boken Fra tabu til tema om selvmord  i  mediene, Lars  Mehlum,  professor  i  suicidologi  ved  UiO  og senterleder  ved  Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Kari Dyregrov, Sosiolog og professor ved Høgskulen på Vestlandet, og seniorforsker ved Senter for Krisepsykologi.

Logg inn