Arrangement arkiv

Søppel finnes ikke- bare ressurser på avveie

Søppel finnes ikke- bare ressurser på avveie Foto: Marcella Casal Jr.
  • Dato: 05.04.2016 - 05.04.2016

  • Tid: 18.00 - 20.00

  • Sted: Teglverket, Det akademiske kvarter

  • Komite: Upop

  • Møteleder: Sigrid Daae Alstad

  • Innledere:

    Thomas Hylland Eriksen

    Professor ved Sosialantropologisk institutt, UiO

«Vis meg søppelet ditt,
 og jeg skal si deg hvem du er», sier Thomas Hylland Eriksen, sosialantropolog ved Universitetet i Oslo.
 I tillegg til å skildre hvem vi er som enkeltmennesker, mener Hylland Eriksen at hele samfunnet gjenspeiles av hvor mye avfall det produserer.

Vi kaster syv ganger vår egen kroppsvekt i søppel hvert år. Hver nordmann produserer i
dag ti ganger så mye søppel som man gjorde for femti år siden. Verdenshavene fylles opp av plastikk- og metallavfall som ikke kommer til å forsvinne med det første. Den stadige kampen for å finne nytt landareal hvor avfall kan dumpes, kommer vi ikke til å vinne.

I sin bok «Søppel - Avfall i en verden av bivirkninger» skriver Thomas Hylland Eriksen at
 all menneskelig aktivitet skaper avfall. «Mest av alt handler det om hvordan søppelet kan avskaffes ved å tar inn i meningsfylte kretsløp». Søppel er «matter out of place», som Mary Douglas skrev for femti år siden. Ved hjelp av historier som både er groteske, komiske og motbydelige vil Hylland Eriksen ta opp både politiske, eksistensielle og filosfiske  aspekter ved søppel.

Logg inn