Arrangement arkiv

Statistikkens fall

Statistikkens fall
  • Dato: 11.09.2018 - 11.09.2018

  • Tid: 18:00 - 20:00

  • Sted: Teglverket, Det Akademiske Kvarter

  • Komite: Upop

  • Møteleder: Ingvild Heggertveit Hagesæter

  • Innledere:

    Andrea Saltelli
    Vitenskapsteoretiker og gjesteforsker ved Universitetet i Bergen.

English below.

Statistikk danner grunnlaget for mye av vår kunnskap om samfunnet, men kan man egentlig stole på statistikken?

Vi leser sjelden forskningen – den fordøyes heller lett gjennom sugerøret kalt statistikk. Empiri blir omdannet til tall som vi legger til grunn når vi skal forstå virkeligheten. Statistikkens potensiale til å forenkle vår komplekse verden har gjort den til en sentral og hjertekjær del av forskningen, men er statusen rettmessig fortjent?

Forenklingen blir valgt for oss gjennom utformingen av statistikken: Variabler inkluderes eller utelukkes. Misbruk og manipulering av statistikk har resultert i en grunnleggende mistro og skepsis som potensielt skader forskningen. Problemet ligger muligens i statistikken som metode, heller enn hos de som bruker den. Er statistikken som metode dårlig, eller er vi bare uendelig dårlige på statistikk?

Vitenskapsteoretiker Andrea Saltelli har medvirket til boka Science on the Verge, hvor han tar for seg noen av vitenskapens store utfordringer. Han er gjesteforsker ved UiBs Senter for vitenskapsteori og jobber vanligvis ved Universitat Autònoma de Barcelona

/ENGLISH/

Statistics are the fundament of our knowledge of the surrounding world – but is it trustworthy?

Research articles are rarely read these days – consumptions is done through the straw we call statistics. Statistics are known as an essential part of sciences multiple fields, and as an dearly beloved universally used language to present scientific results.

It provides us with simplified models by including or excluding certain variables. And so empiricism is shaped into numbers, and we build our realities and future societies.

Combined with abuse of statistics, the result is a distrust and scepticism potentially damaging to science.

However, the core of the problem might just be the statistical methods, rather than those who apply it. Are all statistics bad, or are we just really bad at statistics?

Science theorist and statistician Andrea Saltelli recently contributed to the book Science on the Verge, on the matter of some problems of science. He is a guest researcher at UiB’s Centre for The Study of Sciences and The Humanities (SVT), and normally based at The Autonomous University of Barcelona.

Logg inn