Arrangement arkiv

Stillingsvern til besvær

Stillingsvern til besvær Leonardo Rizzi
 • Dato: 20.04.2017 - 20.04.2017

 • Tid: 18:00 - 20:00

 • Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Debatt

 • Møteleder: Emilie Mellbye Rytter

 • Innledere:

  Sveinung Rotevatn

  Stortingsrepresentant for Venstre

  Kristian Heggebø

  Forsker II ved NOVA

  Håvard Sandnes

  Advokat i Arntzen de Besche

  Kjersti Barsok

  1. nestleder Norsk Tjenestemannslag

Vi har mange opplevd en umotivert lærer med dårlig formidlingsevne, eller lest i avisen om uheldige episoder i møte med offentlige ansatte. Hva skal egentlig til for å få sparken, og er stillingsvernet i det offentlige for godt?
 
Jobb er en viktig del av identiteten, den sikrer både inntekt og tilhørighet. Et sterkt stillingsvern gir trygghet og forutsigbarhet i arbeidsmarkedet. Stillingsvernet gjør det enklere å varsle om problematiske forhold uten å frykte usaklige represalier. I tillegg er det en forutsetning for en god sykelønnsordning.
 
Likevel har et sterkt stillingsvern åpenbare problemer, for eksempel når det kommer til lærere. Ukvalifiserte personer beholder jobben, mens kvalifiserte kandidater må gå arbeidsløse. Det kan føre til at noen får lønn for ikke ågjøre jobben de skal, eller mindre motivasjon for å gjøre jobben skikkelig. Det sentrale spørsmålet er om et slikt stillingsvern er fremmende eller hemmende for effektivitet og konkurranse.
 
Til møtet kommer Sveinung Rotevatn, Kristian Heggebø, Håvard Sandnes og Kjersti Barsok. Sammen skal vi diskutere stillingsvernet i offentlig sektor.

Logg inn