Arrangement arkiv

Teorikrise i jussfaget?

Teorikrise i jussfaget? Foto: Cal Injury Lawyer
 • Dato: 14.09.2017 - 14.09.2017

 • Tid: 18.00 - 20.00

 • Sted: Tivoli, Kvarteret

 • Komite: Debatt

 • Møteleder: Tarjei Ellingsen Røsvoll

 • Innledere:

  Jan Fridthjof Bernt
  Tidligere professor i rettsvitenskap ved UiB
  Bjarne Kvam
  Tingrettsdommer og tidligere journalist

Alle kjennar til idealet om advokaten som kan overtyde einkvar om at det ho seier er riktig. Men kva om me fortalde deg at dette faktisk er eit ganske realistisk bilete på kva juristar gjer? 

Juristar er pålagde å følgje juridisk metode når dei skal utforme argumenta sine. Men i motsetning til andre vitskaplege metodar vart ikkje juridisk metode utvikla med formålet å vera mest mogleg akademisk, men å følgje argumentasjonen i Høgsterett. 

Korleis metoden fungerer i praksis, og om han i stor nok grad tek vare på rettstryggleiken til norske borgarar, er spørsmålet denne kvelden. Når dommarar gjev ikkje-etniske nordmenn i snitt 30 % strengare straff i valdtekssaker, eller forskarar frå UiB meiner at Høgsterettsdommarar er farga av dei politiske standpunkta sine - kan me da i det heile tatt snakke om objektive dommarar? 

For å diskutera dette har me fått med oss Bjarne Kvamtidligere journalist og nå tingrettsdommar, som møtar Jan Frithjof Bernt, tidligare professor og rektor ved UiB. Fleire innleiarar annonserast.  

Logg inn