Arrangement arkiv

Teorikrise i økonomifaget

Teorikrise i økonomifaget Skitterphoto
 • Dato: 23.03.2017 - 23.03.2017

 • Tid: 18:00 - 20:00

 • Sted: Storelogen, Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Debatt

 • Møteleder: Jenny Nygaardsmoen

 • Innledere:

  Ola Innset

  Stipendiat i historie, skribent for

  Manifest tidsskrift og journalist

  for Morgenbladet

  Alf Erling Risa

  Professor i samfunnsøkonomi ved UiB

  Katrine Vellesen Løken

  Professor ved økonomisk insitutt, UiB og vinner av Nils Klim-prisen 2017

Økonomi styrer våre muligheter, og økonomer er essensielle når politikerne utformer politikk. Men hva skjer når økonomene tar feil?
 
Det er ikke til å stikke under en stol at økonomer innehar en stor delav maktposisjonene verden over, og økonomiske argumenter vinner gjennomgående frem i samfunnsdebatten. Med dette somutgangspunkt er det naturlig å anta at dagens økonomiutdanning gir et bredt innblikk i
samfunnsvitenskapelige teorier og strukturer.
 
Samtidig blir økonomiutdanninger verden over kritisert for å være ensrettede, og for ikke å ta innover seg den økonomiske virkeligheten. Kritikken kommer blant annet fra alternative økonomer og den nyoppstartede studentbevegelsen Rethinking Economics. Kritikerne etterlyser et større mangfold av økonomiske teorier, samt en anerkjennelse av begrensningene til de modellene som i dag læres bort.
 
Studentersamfunnet har invitert Ola Innset, stipendiat i historie, journalist og skribent. Han retter et kritisk blikk mot den etablerte økonomien. For å svare på kritikken har vi invitert samfunnsøkonomene Alf Erling Risa og Katrine Vellesen Løken. 
 
Bør økonomiutdanningen endres, eller forventer vi for mye hvis vi krever at den skal gi en helhetlig samfunnsforståelse?
 

Logg inn