Arrangement arkiv

Til barnets beste?

Til barnets beste? Foto: Nathan Larkin
 • Dato: 03.11.2016 - 03.11.2016

 • Tid: 18:00 - 20:00

 • Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Debatt

 • Møteleder: Ingvild Blindheim Hole

 • Innledere:

  Geir Kjell Andersland

  Jurist og fylkesnemndsleder

  Marit Skivenes

  Professor i statsvitenskap

  Hans Frivold

  Initiativtaker til Bekymringsmeldingen

  om barnevernet

Kritikken hagler fra fagfolk, og i utlandet arrangeres demonstrasjoner mot barnevernet. Er det norske barnevernet godt nok?

Barnevernet fikk 52 996 bekymringsmeldinger i 2014, og etter å ha undersøkt ble det iverksatt tiltak i 17 310 tilfeller. Fire prosent av befolkningen under 22 år mot- tar oppfølging fra barnevernet. I vinter skapte et av disse tilfellene internasjonale demonstrasjoner mot Norge og satte barnevernet høyt opp på dagsorden.

150 fagfolk med ulik tilknytning til barnevernet har skrevet under på Bekymringsmeldingen om barnevernet. I meldingen skriver fagfolk om et kontrollsystem som ikke fungerer, og problematiserer akuttvedtak. I tillegg reises
det habilitetsspørsmål angående sakkyndige som barnevernet selv ansetter. Hans Frivold, en av initiativtakerne til oppropet, deltar i debatten.

Til debatten kommer også Geir Kjell Andersland, jurist og tidligere regionsdirektør for Barne-, ungdoms- og familieetaten, og Marit Skivenes, forsker ved
UiB som har publisert en større komparativ studie om barneverns- systemer i Europa.

Logg inn