Arrangement arkiv

Til staten skiller oss ad

Til staten skiller oss ad Edmun Leighton
  • Dato: 01.01.1970 - 01.01.1970

  • Tid:

Hvilken funksjon skal staten ha i forholdet mellom to mennesker? Har staten rett til å kartlegge og regulere den private sfæren i menneskers liv, og i så fall i hvilken grad? 

Individuell frihet, roper libertarianere. Individet skal ha selvbestemmelsesrett over sitt eget liv. Hvorfor skal staten i det hele tatt ha noe som helst å gjøre med ekteskap mellom to partnere? Noen vil hevde at ekteskapet er en av de få gjenværende institusjoner for staten til å definere såkalt ”rett” menneskelig levemåte, både i religiøs forstand ved at vigselsretten er fortsatt forbeholdt stat og kirke, og lenge gjennom et skille mellom ekteskap mellom mann og kvinne og et kjønnsnøytralt partnerskap.

Hva er ekteskapets rolle i samfunnet? Har det mistet sin nytteverdi? Ekteskapet historisk sett er en sosial konstruksjon, en kontrakt for å sikre økonomisk og sosial trygghet, funnet i utallige kulturer uavhengig av religiøs verdi. Det ble brukt som et sikkerhetsnett for relasjonelle nettverk.

Men denne samfunnsnytten kan sies å ha blitt redusert ved hver nye universelle rettighet og frigjøring av grupper i samfunnet. I Norge kan man si at hvert sosialdemokratiske tiltak iverksatt av det enkelte vil kalle en paternalistisk stat som sikrer trygghet, muligheter og goder for innbyggerne, samt kvinners økende sosiale posisjon, forviser ekteskapets reelle bruk til den rene private sfæren og forholdet mellom to mennesker – forutsatt at man definerer ekteskapet som monogamt.

Er det da nødvendig at ekteskapet fungerer som en juridisk institusjon, underlagt juristenes lover og regler? Skal det i det hele tatt være en vigselsrett, og hvem skal da få retten til å utøve den? Ekteskapet er ikke en kristen oppfinnelse, heller et universelt, menneskelig og organisatorisk prinsipp. Hvorfor skal én religiøs institusjon – som i tillegg er offisielt fraskilt staten for øvrig – nyte spesielle rettigheter på bekostning av andre religiøse institusjoner?

For å diskutere slike spørsmål og flere, inviterer Studentersamfunnet i Bergen til debatt torsdag 11. februar. Andreas Halse, kommunikasjonsrådgiver for Human-Etisk Forbund, Vebjørn Selbekk, redaktør i Dagen og Ole T. Hoelseth, liberalist, radiospaltist og nestleder i Sandefjord Frp stiller som representanter for tre ulike ståsteder. Det lover å være en interessant og engasjerende debatt.

Vel møtt!


Av Lina Halvorsen


 

Logg inn