Arrangement arkiv

Valg: Lik og del!

Valg: Lik og del!
 • Dato: 29.08.2017 - 29.08.2017

 • Tid: 08:30 - 09:30

 • Sted: Bergen Offentlige Bibliotek

 • Komite: Aktuelt

 • Møteleder: Bår Agre Gjesdal

 • Innledere:

  Eirik Vatnøy

  Forsker ved retorikkgruppen, UiB

  Petter Bae Brandtzæg

  Seniorforsker ved SINTEF

  Thor Haakon Bakke

  Miljøpartiet De Grønne

Årets valg har av mange eksperter blitt spådd til å bli det store sosiale medier-valget. Hvordan profilerer partiene og politikerne seg på sosiale medier? Vil digital kommunikasjon utjevne forskjellene mellom de store, pengesterke partiene og småpartiene?     

Sosiale medier får stadig mer å si i politikken, og mange ser på det som et gode at politikere har mulighet til å snakke direkte til sine velgere. Er dette kun positivt, eller kan Facebook og Twitter være med på å svekke tilliten til de tradisjonelle mediene?   

Medieforsker og innleder Petter Bae Brandtzæg har uttrykt bekymring for at vi beveger oss mot et forvirret nyhetsbilde som florerer av falske nyheter og mistillit til offentlige medier. Får vi en valgkamp i amerikansk format? Med oss har vi også Eirik Vatnøy, forsker i Retorikkgruppen ved UiB og ekspert på hvordan politikere og politiske partier bruker sosiale medier i valgkamp. tilegg kommer Thor Haakon Bakkesom er ansvarlig for sosiale medier hos Miljøpartiet De Grønne. Sammen skal de diskutere sosiale mediers påvirkning på valgkampen.

Logg inn