Arrangement arkiv

Velferdspraten

Foto: Anna Palmehag, News Øresund Foto: Anna Palmehag, News Øresund
 • Dato: 17.03.2016 - 17.03.2016

 • Tid: 18:00

 • Sted: Tivoli, Det Akademiske Kvarter

 • Komite: Debatt

 • Møteleder: Fredrick Tønsvoll Mortvedt

 • Innledere:

  Rasmus Hansson (MDG)

  Heikki Holmås (SV)

  Nikolai Astrup  (H)

  Marianne Marthinsen (AP)

Skatt og arbeid er selve fundamentet for velferdssamfunnet. Med utgangspunkt i disse, hvordan skal vi bevare dagens velferd i fremtiden?

Venstresiden sier jobb mindre, skatt mer. Høyresiden sier jobb mer, skatt mindre. Og begge er skjønt enige om at veksten må være grønn. Den norske velferdsmodellen ble utformet i et helt annet samfunn enn det vi har i dag. En mengde kommisjoner har foreslått en rekke løsninger på hvordan vi skal bevare dagens velferd gjennom endringer i skatt og arbeid. Både populære og upopulære grep må tas – omstilling bør finne sted.

Kan alternative løsninger som borgerlønn, 6-timersdag og delingsøkonomi forbedre det norske arbeidsmarkedet i fremtiden? Og er skattesystemet rustet til å opprettholde dagens velferdsnivå? Til debatten barker Norges to største partier og to grønne utfordrere sammen for å løse velferdsgåten. I tillegg kommer et knippe professorer som skal arrestere politikernes fremtidsutsikter.

Logg inn