Hvem er vi?

Hvem er vi?

Studentersamfunnet.jpg

Studentersamfunnet i Bergen

Studentersamfunnet i Bergen er Vestlandets største politisk uavhengige forum for samfunns- og kulturdebatt. Vi holder til på Det Akademiske Kvarter, studentenes kulturhus i Bergen, og er det naturlige møtepunktet for alle engasjerte bergensere og bergensstudenter. Studentersamfunnet skal være en arena for fritt ordskifte og formidling av vitenskapelige, politiske og kulturelle spørsmål.


Programmet planlegges, utformes og gjennomføres av frivillige studenter fra byens mange forskjellige institusjoner for høyere utdanning. Våre møter er åpne for alle, både studenter og andre bergensere. Hver tirsdag til torsdag kl. 18:00 gjennom hele semesteret innbyr Studentersamfunnet til spennende debatter og engasjerende foredrag fordelt på våre seks komiteer: 

Upop (tirsdager) tilbyr et bredt spekter av mer eller mindre populærvitenskapelige tema. Lite er for smalt, ingenting for bredt.

Aktuelt (tirsdager) er Studentersamfunnets alibi for dekningen av det som til enhver tid er brennaktuelt. Følg med når vi gjennom semesteret annonserer frokostmøter og debatter.

Samklangfunnet (tirsdag) er Studentersamfunnets musikalske scene for klassisk og jazz. Sammen med musikere fra Bergen Filharmoniske Orkester og Griegakademiet arrangerer vi uformelle, tematiske intimkonserter på Kvarteret.

Kultur (onsdager) supplerer uka med underfundige filosofiske betraktninger eller opplysende ordskifter om kulturelle fenomen. Vi snoker i både det hinsides pretensiøse og i det gresselig banale etter innsikter som beriker tilværelsen.

Debatt (torsdager) arrangerer paneldebatter om samfunnspolitiske spørsmål med innledere fra norsk politikk, akademia og media. Møt beslutningstakerne som sitter ved makten og vær med på å stille dem til veggs i utdypende debatter.

Helhus (lørdag) står for lørdagsarrangementene til Studentersamfunnet. 2-3 lørdager i semesteret arrangeres det samtalemøter,  konserter, utstillinger, quiz og mer på Kvarteret.

 

 

"Studentersamfunnet i Bergen har til formål å samle studerende og andre akademikere til foredrag, fritt ordskifte og andre tiltak som kan fremme samhold, åndsdannelse og interesse for allmennkulturelle og politiske spørsmål"
- Studentersamfunnets formålsparagraf

Logg inn