Nyheter

BIFF: Bondens bærekraft

BIFF: Bondens bærekraft © József Kincse

Torsdag 24.09 ble dokumentaren Så Meget Godt i Vente, som handlet om økologisk jordbruk, vist i Tivoli på Kvarteret.
Den ble etterfulgt av en debatt om jordbruk i Storelogen med representanter fra henholdsvis Utviklingsfondet, Bioforsk, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Bioteknologirådet.

 Dokumentaren handlet om en dansk bonde som drev økologisk jordbruk, men som møtte motstand fra myndighetene, da driften på gården ikke var forskriftsmessig. Det var fare for at bonden skulle miste retten til å drive jordbruk, men utfallet ble heldigvis bedre enn forventet.

De forskjellige representantene sørget videre for en innholdsrik og nyansert debatt. Nærstad, seniorrådgiver i Utviklingsfondet, sto hardt på at økologisk jordbruk er løsningen hvis jordsmonnet skal forbli fruktbart for fremtidige avlinger og generasjoner. Han viste blant annet til FN-rapporter som konkluderer med at særlig sprøytemidler har negativ innvirkning på jordsmonnet.

Grønlund, seniorforsker ved Bioforsk, argumenterte for at kunstgjødsel og sprøytemidler er nødvendig for å kunne brødfø den voksende populasjonen i verden. Ved økologisk jordbruk vil ikke avkastningen være i nærheten av det en kan få ved bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler. Han avviste videre Nærstads henvisninger til forskjellige forskningsrapporter, og mente at det ikke var nok grunnlag til å trekke slike konklusjoner.

Hoen-Sorteberg, forsker ved NMBU, argumenterte for de potensielle gevinstene med genmodifisering av avlinger, blant annet en type ris som er vanlig i India, som forskere har genmodifisert og hvor resultatet har vært at vitamin-a innholdet har steget betraktelig. Sissel Rogne, direktør i Bioteknologirådet diskuterte videre med Hoen-Sorteberg om genmodifiserte ristyper o.l kunne være løsningen for fattige bønder som ikke har råd til et variert kosthold, men førstnevnte med noe mer skepsis.

Mot slutten av debatten ble det åpnet for spørsmål fra publikum. Her ble flere interessante spørsmål stilt, som bidro til ytterligere debatt. Blant disse var et kritisk spørsmål til Grønlund om den ustrakte bruken av sprøytemidler. Her var responsen at i de fleste tilfeller er bruken av sprøytemidler forsvarlig, ettersom sprøytemidlene som regel er blandet ut og dermed er mindre konsentrerte, og at det ikke finnes noe håndfast bevis for at moderat bruk av sprøytemidler ødelegger jordsmonnet.

Debatten fungerte som et bra supplement til dokumentaren, og gjorde til at spørsmålet om økologisk jordbruk ble belyst fra mange interessante perspektiv.

 

Link til Facebook-event

Link til arrangementet på Studentersamfunnets nettsider

Logg inn