Nyheter

BIFF: Saken er insekter

© Studentersamfunnet i Bergen // Nikita Solenov © Studentersamfunnet i Bergen // Nikita Solenov

Tirsdag 27. september arrangerte Studentersamfunnet møte om insekter som bærekraftig mat. I forkant av møtet ble filmen BUGS vist i samarbeid med Bergen International Film Festival.

Geir Einar Søli, entomolog ved Naturhistorisk museum ved UiO, Åshild Krogdahl, ernæringsfysiolog og professor i husdyrernæring ved NMBU og Victoria Stokke fra myldregard.no møtte opp for å snakke om insekter.

Halveis ut i møtet var det for øvrig en pause hvor publikum fikk mulighet til å smake på en insektsrett tilberedt av Justin Khanna fra restauranten Lysverket. Majoriteten av publikum smakte på retten, og tilbakemeldingene var tilsynelatende bra.

Innledningsvis startet innlederne å snakke om en FN-rapport fra 2013 som anbefaler insekter som ernæring for fremtiden, da det blant annet er mer kostandseffektivt og bærekraftig.

Deretter påpekte Søli at mennesket har spist insekter siden tidenes morgen. Blant annet skildrer Bibelen hvilke insekter en bør og ikke bør spise. Når det kommer til hvilke insekter en bør spise, er biller og sommerfugllarver det mest vanlige, ettersom disse er store, myke og kjøttfulle. Dette er vanligst i verdensdeler som Sør-Afrika, Sør-Amerika og Asia.

Videre påpekte Krogdahl at matproduksjonen i verden må økes om den skal være i samsvar med befolkningsveksten. FNs beregninger viser at vi trenger en betydelig økning i matproduksjonen, men Krogdahl la til grunn for at det er fisken som bør spise innsekter og at insekter bør brukes til å resirkulere organisk materiale. Dessuten påpekte hun også at vi bør slutte å kaste så mye mat og at ressursutnyttelsen fra ulike typer matproduksjon varierer veldig. Blant annet utnytter en ressurser atskilling bedre når en produserer fisk, sammenlignet med produksjon av gris- og oksekjøtt.

Stokke snakket deretter litt om den nyoppstartede bedriften Myldregard AS, som hun driver med en venninne, og som har som mål å introdusere insekt som mat på det norske markedet. Dagens kjøttkonsum kan erstattes med insekter, påpekte Stokke, og fikk støtte av Krogdahl som understrekte at vi allerede spiser for mye proteiner i Norge i dag.

Søli la videre til grunn for at en komersialisering av insekt som mat er mulig, men at vi da må begynne å importerte utenlandske arter. Han nevnte også at en blindtest ble gjort for en stund tilbake hvor en hadde servert vanlige kjøttboller og kjøttboller laget av insekter. Interessant nok hadde flertallet foretrukket sistnevnte.

Med insekter som mat kommer også spørsmål om hygiene. Her påpekte Krogdahl at det er viktig å ha fokus på hva en fòrer insektene med. Mange arter er kjente sykdomsspredere, og det er derfor viktig å ha en kontrollert produksjon hvor en sørger for at insektene ikke er bærere av sykdommer. Et annet spørsmål som ble diskutert like etter var insekters velferd. Søli poengterte her at mange arter har relativt sofistikerte nervesystemer, men spørsmålet om innsekter har følelser som påvirkes av for eksempel oppdrett bare er ren spekulasjon.

Mot slutten ble eventuell uetisk insektsoppdrett diskutert. En problematikk som kan oppstå er at man i likhet med mange andre industrier begynner å utnytte andre deler av verden til å gjøre de verste jobbene. Her la Stokke til grunn for at reguleringer er nødvendig, mens Søli fortalte om tilfeller hvor insektshøstere har fått øyenskader som følge av UV-stråling som kommer fra lamper man bruker i høstingen. På den annen side påpekte Krogdahl at det ikke nødvendigvis er noen motsetning mellom bærekraft og stordrift.

 

 

Link til event på Facebook

Link til event på Studentersamfunnets nettsider

Logg inn