Nyheter

Brygget i regnet siden 1891

Brygget i regnet siden 1891 Wikimedia Commons

Tirsdag 26. januar  tok Sverre Strømmen, ansatt i markedsavdelingen til Hansa Borg Bryggeri, turen innom Teglverket på Kvarteret for å fortelle om Hansas suksessfulle historie. 

I 1891 ble Hansa grunnlagt av Waldemar S. Platou, som hadde vært i Tyskland og tatt bryggeriutdannelse. Ølet i Bergen var på denne tiden ikke av særlig god kvalitet, og Platou bestemte seg for å begynne å produsere øl av høyere kvalitet. En rådende oppfatning på denne tiden var imidlertid at vannet i Bergen var uegnet til ølproduksjon, men Platou avviste dette. Den 26. oktober 1891 kjøpte han det Sembske bryggeri på Kalfaret for 130 000 kroner. 

I september 1892 kom det første ølet på markedet. Hansa Bayer ble solgt for 18 øre per flaske. Det ble godt mottatt, og ved utgangen av 1892 var salget blitt nokså stort. Platou tok siden initiativ til etableringen av Gran Cafe, som sikret salg, og som satte Hansa i en god konkurranseposisjon på markedet. 

Som resultat av økningen i maltavgiften i 1894, valgte de østlandske bryggeriene å inngå en avtale om å øke ølprisene. Dette var dårlige nyheter for Hansa. Som svar på dette tok Platou initiativ til opprettelsen av Norsk Bryggeriforening. Denne bestod av bryggeriene utenfor Oslo, og tok opp forhandlingene med den lokale foreningen i Oslo for få etablert en landsomfattende avtale om ølpriser. Dette førte til økning i salget til Hansa, og satsning i områder utenfor Bergen ble igangsatt. 

I 1899 opprettet Platou et kjemisk laboratorium, og Hansa ble et av Nordens mest moderne bryggerier. På verdensutstillingen i Paris i 1923, fikk Hansa utmerkelsen Grand Prix – et kvalitetsstempel som senere ble utnyttet i markedsføringen. Åpningen av Bergensbanen førte senere til flere besøkende i Bergen, noe som økte salget til Hansa. I årene frem til første verdenskrig økte antall ølsorter; pilsener, juleøl, eksportøl, sommerøl og flere. 

Økonomiske nedgangstider og avholdsbevegelsen var blant utfordringene  som hadde innvirkning på bryggeriet i tiden  før første verdenskrig. Hansa svarte med å kjøpe opp en del bedrifter, samt å markedsføre øl som en naturlig drikk og gunstig alternativ til sterkere alkoholholdige drikker.  I 1914 førte aksjesalg til at Hansa ble blant de største bryggeriene i landet. 

Senere ble øl i skatteklasse to og tre forbudt, og i bybrannen i 1916 førte store skader i Bergen til at mange salgskanaler ble tapt. Det samme året forlot Platou sin stilling i Hansa. Sønnen overtok som administrerende direktør, før Platous nevø tok over i 1919, og ble i stillingen i 40 år. Etter første verdenskrig var Hansa det eneste bryggeriet igjen i Bergen. Mens østlandsbryggeriene slet, hadde Hansa gode tider i 20-årene. 

I 1931 førte storstreik til at Hansa for første gang måtte si opp ansatte. Første halvdel av 30-tallet var dårlige tider. Forhandlinger mellom bryggeriene ble startet for å få ned produksjonskostnadene, som endte med at landet ble delt inn i arbeidsområder, de såkalte ølkartellene. Disse ble opprettholdt helt frem til 1987. For å styrke sin distribusjon til fjorddistriktene, gikk Hansa også til innkjøp av to store båter. 

Mot slutten av 30-tallet ble sprengninger gjort for å utvide lokalene inn i fjellet på Kalfaret, men arbeidet opphørte da  andre verdenskrig startet. Under krigen ble grottene brukt som tilfluktsrom og til lagring av viktige dokumenter og kunst. I starten av okkupasjonen ble Bergen isolert fra resten av landet, og en rekke råd ble opprettet for å blant annet sikre forsyninger, deriblant et produksjonsråd hvor Hansas direktør ble formann. Bryggeriets sentrale posisjon i byen var tydelig. Hansa opprettet også et bedriftsvern som skulle rykke ut til skader som resultat av  eksplosjoner og bombinger. 

Grunnet stor økning i avgifter etter andre verdenskrig, steg ølprisene betraktelig. Rasjonalisering førte senere til økt produksjon. Blant dette var nye standardiserte kasser, som bidro til at  produksjonen steg fra 4000 til 12 000 liter i timen. Hansa var noen år senere også blant de første bryggeriene som tok i bruk nye mikrobiologiske pasteuriseringsmetoder. 

På 60-tallet ble bryggeriet utvidet inn i fjellet på Kalfaret. Hansa hadde også en sentral rolle i samfunnslivet. Bryggeriet stod for søppelspann, og bidro til kultur- og idrettslivet. Senere oppstod forbudet mot reklame for alkohol. Med forbudet mistet bryggeriet mulighetene til informering om produktene i seg selv, i tillegg til forsvarlig konsumering.  

I 1976 ble en ny direktør med økonomiutdannelse ansatt i Hansa. Ønsket om utvidelse var årsaken til at produksjonen ble flyttet til en ny, større fabrikk på Kokstad i 1978. Da ølkartellene ble opphevet i 1987, førte  dette med seg oppkjøp. Hansa ble underlagt den svenske Prippskonsernet. Senere kjøpte Hansa opp bryggeriene Borg, CB, og til slutt Olden i 2006 . 

For øvrig ble en filmsnutt vist i løpet av presentasjonen, og det hele ble etterfulgt av en spørsmålsrunde fra publikum. 

 

Link til Facebook-event

Logg inn