Nyheter

Da Gud Ble Mann

Da Gud Ble Mann Flickr - torbakhopper

Moderne guder har de siste tiår vært hovedsakelig definert som hankjønn i monoteistiske religioner. Kvinnelige guder har så å si vært ikke-tilstedeværende. 

 

Tirsdag 20. oktober, inviterer Studentersamfunnet religionshistoriker ved UiO, Helene Næss til samtale. Næss argumenterer for at religionshistorien kan spore samfunnsendringer og vise til fortidsverdier og diskuterer kristendommens rolle i det hun kaller degraderingen av kvinner fra gudinner til "gudefødersker". 

 

Om det har vært snakk om kvinnelig guder i moderne tid har dette vært forbeholdt roller knyttet til naturen og til rollen som mor. Betegnelser som moder jord eller den store mor er graden av gudinneaktige skikkelser vi har sett i moderne tid. Men dette er svært sjeldent del av noen slags organisert religion. Likevel, dette fenomenet av mannlige guder er gjerne et aspekt av monoteistiske religioner. 

 

Det diskuteres at kvinnelige guder med kontroll over avlinger, tørke, liv og død, krigsvisdom og lignende har forsvunnet. Jomfru Maria ble introdusert på kirkemøtet i Efesos 431 e.Kr. som “gudeføderske” og dette viste en endring av kvinnens rolle til jomfru og mor. Men det må presiseres at slike endringer er begrenset til en spesifikk kontekst. Denne endringen er korrekt i den forstand at det var en utvikling som tok sted innenfor et gitt sted, en gitt religion og en gitt kultur. 

 

Det finnes flere eksempler av polyteistiske religioner og naturbaserte religioner hvor kvinnen har sentrale roller. Hinduismen er kanskje det mest kjente eksemplet hvor gudinner er sentrale og populære skikkelser. Lakshmi, Kali og Mahadevi er noen mektige gudinneskikkelser, men også gudinner som motpart i et kjærlighetspar slik som Radha og Parvati. 

 

Et annet eksempel er den spirituelle religionen i Vietnam hvor forfedre kan bli til mektige guddommer for forskjellige lokalmiljø der kjønn er irrelevant. Heonik Kwon, sosialantropolog, forteller om et eksempel hvor spøkelset av en liten jente som døde under tragiske omstendigheter. Gjennom å ta kontakt med mennesker i den nærmeste landsbyen og bli adoptert inn i deres forfedre-linje kunne hun omsider gå videre til å ”studere” for å bli guddom i den åndelige verden. 

 

Det er viktig å ikke limiteres av et etnosentrisk verdenssyn. Kvinnen som gud har ikke dødd kun på grunn av enkelte utviklinger i Europa og Midtøsten, og framveksten av monoteistiske religioner.

 

 

Av Lina Halvorsen 

 

Logg inn