Nyheter

Kan en timebasere nærvær?

Kan en timebasere nærvær? Javad Alizadeh

Er det å være en forelder avhengig av fysisk tilstedeværelse? Om en opplever et samlivsbrudd som resulterer i delt omsorg for felles barn, vil dette si at din ”omsorg” for ditt barn, din rolle som forelder går ned til en 50% stilling?

Er en ikke forelder uansett utfallet? En stopper ikke å være mor eller far – til og med ikke ved dødsfall, hvorfor skulle denne rollen da endres ved samlivsbrudd?

Her er det snakk om foreldrenes opplevelse av å miste en identitetsfaktor som står sterkere enn noen andre faktorer. Jeg er mor. Jeg er far. Jeg er forelder. Det å ikke kunne ta del i det unge barnets liv gjennom daglig samvær føles som en svekkelse av egen identitet.

Begrepet deltidsforelder kan også forstås med andre betydninger. Det finnes utallige personlige narrativer som forteller om følelsen av å ha deltidsforeldre, som selv valgte bort aktiv og oppriktig tilstedeværelse i barnets liv gjerne på grunn av egne ambisjoner. Likevel, er det her snakk om et valg.

Ved samlivsbrudd blir valget om å bli tilsynelatende ”deltidsforelder” ikke tatt av en selv, men oppstår som en påfølgende konsekvens. En kan stille mange spørsmål om denne opplevelsen av å være deltidsforelder er nødvendigvis gitt ved samlivsbrudd. Kritiske toner kan lyde som følgende at dagens teknologi gjør det mulig å både delta og kommunisere med sine barn utenom sine gitte dager og/eller uker og at om barnet bor hos en av sine foreldre fratar dette ikke muligheten til å kunne delta aktivt gjennom sport og fritidsaktiviteter eller undervisning.

Det trenger nødvendigvis ikke å være slik at selv om barnet bor hos en av sine foreldre er det da ”off-limits” å tilbringe tid sammen for den andre. Med mindre det er fare for barnets sikkerhet, helse eller velvære er dette lovpålagt? Det grunner ut i foreldrenes forhold til hverandre, der barn blir tildelt en eierskapsrolle de aldri ba om. ”Mine og dine barn”.

Skal en følge slike kritiske stemmer videre, kan en også spørre seg selv er man egentlig fulltidsforelder noen gang? Da voksne mennesker i 100 prosent stillinger bruker først minimum 37,5 timer i uken på arbeid, fulgt av kanskje 49 timer til søvn, så går det en del til diverse aktiviteter som trening eksempelvis tre ganger i uken som det moderne samfunn ”krever”, rydd og vask, handling, matlaging, daglig stell – si 14 timer til sammen, det gir 110,5 timer i en uke bestående av 168. Da har vi 57,5 timer til overs, fordelt på 7 dager gir ca 8 timer hver dag. Si at barnet er tilgjengelig halvparten av den tiden enten på grunn av tidlig leggetid, eller sport og fritidsaktiviteter. Av de 4 timene som en da kan tilbringe sammen med sitt barn, hvor mye av den tiden blir tilbrakt aktivt sammen og ikke foran en skjerm i en eller annen form?

En kan si at dette er i overkant kritisk innstilling til mennesker som opplever ikke bare samlivsbrudd men på sett og vis et ”livsbrudd” i den forstand at ens tilværelse blir rokket og oppstykket.

Et barn er det aller kjæreste og viktigste i ens liv – er vel inderlig håpet! – å ikke kunne være fysisk tilstede kan gi grunnlag for en mer generell følelse av å ikke være tilstede nok i det hele tatt. Det å ikke strekke til, ikke være god nok er en uhyre smertefull følelse.

Så er det jo også slik at samvær starter og slutter ikke ved et satt klokkeslett! En kan ikke timebasere nærvær, kjærlighet og fellesskap. Om det å være forelder er en egen identitetsfaktor, vil ikke det dermed si at den blir tapt ved samlivsbrudd. Den må i grunn gjerne bare redefineres. Da fysisk tilstedeværelse blir preget ved samlivsbrudd, kan tilstedeværelse på andre måter forsterkes.

Det viktigste å tenke på er at om en opplever seg selv som forelder på deltid – er en fra barnets øyne alltid forelder på heltid!

Onsdag 29.mars vil Studentersamfunnet i Bergen arrangere samtale om det å være deltidsforelder i etterkant av samlivsbrudd. I panelet sitter forfatter Monica Isakstuen, og psykolog og samlivsterapaut Frode Thuen. Det lover å bli en svært interessant samtale!

Vel møtt!

Av Lina Halvorsen
Logg inn