Nyheter

Døpt sånn eller blitt sånn?

Døpt sånn eller blitt sånn? Alan Foster

Navnet er en viktig del av et menneskets identitet, det er noe av det første en bruker til å identifisere seg selv med. Men kan man hevde at et navn også har makt over personen det tilhører? Kan et navn på sett og vis bestemme eller tilrettelegge for hvordan et liv kommer til å utfolde seg?

Hvorfor er det slik at når vi hører navnene Bob Kåre og Liam får vi helt ulike assosiasjoner? Kanskje vi til og med ser for oss de to menneskene? Hvordan de ser ut, hvordan de prater og hva slags utdanning og arbeid de har. Noen vil hevde at navnet har en avgjørende faktor for hvordan et liv vil utfolde seg. Enten man mener at navnet i seg selv påvirker direkte muligheter og valg til enkeltpersonen, eller at navnet har en større tilknytning til foreldrene og den sosioøkonomiske tilstanden man blir født inn i. 

Kan man virkelig hevde at et navn i seg selv kan representere en spesifikk bakgrunn og framtid? Var det noe som tilsa, ved for eksempel Adolf Hitlers fødsel, at på grunn av hans navn ville han til slutt være ansvarlig får masseutryddelse og tortur? Kan man virkelig attribuere menneskers handlinger kun til navnet?

Hvilke konsekvenser har et navn? Aftenposten, VG og NRK har i tidligere år rapportert at utenlandske navn, og da ofte mannlige, gir utfordringer når man søker jobb. Ahmed og Shevchenko sliter mer med å få jobb enn Nyhaug og Lund. Dermed ser vi også at navn blir tildelt et politisk element. Uberettiget kanskje, og i noen tilfeller med svært avgjørende konsekvenser. For hvorfor skal et navn som du selv ikke har bestemt, diktere hvorvidt du er egnet til å arbeide som prosjektingeniør? Dine to mastergrader burde da være kvalifisering nok.

Hva er betydningen av et navn? For mange vil betydningen av et navn spille en stor rolle i forhold til hva et barn skal hete. Theodor, har i norsk tradisjon ikke noen spesiell betydning. Som et gresk navn derimot, vil ”theos” (gud) og ”doron” (gave)  gi navnet Theodor en større mening. Det at navn har betydninger som ”den rene”, ”den edle”, ”spyd”, har kanskje vært en avgjørende faktor for foreldre når de skal finne navn til sitt barn. Hvorfor ler vi da egentlig av navnet Bob Kåre, som for øvrig betyr ”lysende berømmelse med krøllet hår”? Hvorfor ruller vi med øynene når vi hører navnet Ronny? Hva er det som gjør at Veronica frambringer minner om tacky svart eyeliner og dårlige extensions?

Det diskuteres ofte om bedømmelseskategorier. Hvordan man bedømmer hverandre ut ifra uviktige ting som klesmerker, bilmerker, hvor bereist man er, hvilke interiørartikler man har (eksempelvis «stripevasen» fra Kähler) osv. Er det slik at navn også har blitt en slik bedømmelseskategori - en indikator på sosial status, forventede evner og tilhørighet til et samfunn?

Tirsdag 12. april, inviterer Studentersamfunnet i Bergen til videre diskusjon rundt navnets betydning. Innleder er Ivar Utne, førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap og navnegransking.

Vel møtt!

Av Lina Halvorsen

Logg inn