Nyheter

Er introverte mindre verdsatt?

Er introverte mindre verdsatt? Tone Mari Måseidvåg

Tirsdag arrangerte Studentersamfunnet foredrag og samtale om personlighetskarakteristikker som introversjon og ekstroversjon, sammen med Espen Skorstad, administrerende direktør i Cut-e Norge, og Arne Kristian Kolberg, konsernsjef i Nortura SA.

Introversjon og ekstroversjon er ikke psykiske diagnoser eller hemninger. Dette er personlighetstrekk, som også fremstår i ulike grader. En kan ha tilfeller av både ekstrem introversjon og ekstrem ekstroversjon. Hovedskillet mellom de to er at ekstroverte får energi gjennom samvær med andre mennesker, mens introverte trenger tid alene for å bygge opp energilagrene.

Dette betyr ikke at om du er introvert så er du automatisk et sosialt utskudd som ikke klarer å snakke med andre. Som sagt, introversjon er et personlighetstrekk, og slik som alle andre personlighetstrekk er det dynamisk og går gjennom ulike faser i følge med individets personlige vekst.

Introverte er like velfungerende i sosiale settinger som alle andre. Det som kanskje er et særtrekk hos dem som har en introvert personlighet er at man gjerne tenker gjennom hva man sier før det blir sagt. På den måten kan introverte gjerne oppleves som mer reflekterte fordi de har tatt mer tid på å tenke gjennom hvordan de ønsker å formulere seg.

Under foredraget på tirsdag, diskuterte Skorstad introversjon i arbeidslivet. Han poengterte hvordan rekruttering i arbeidslivet gjerne foretrekker ekstroversjon, og  forteller om når han søkte etter ordet ”utadvendt” på jobbstillinger på Finn.no, fikk han over 1000 treff. Det vil si at over 1000 stillinger søker ekstroverte arbeidere, men da han gjorde samme søk med ordet ”introvert” fikk han kun et treff. Det var en bartenderstilling som påsto at ”introverte er ikke egnet i en slik stilling”.

Skorstad viser hvordan vårt samfunn idealiserer ekstroversjon og tilrettelegger for dette. Dermed blir en tredjedel av befolkningen ekskludert. Han hevder for eksempel at det er en større sammenheng mellom ekstroversjon og det å bli utnevnt til leder enn effektivitet i jobben.

Kolberg fortalte fra egne erfaringer hvordan en introvert og høysensitiv leder gjerne kan ha positiv innvirkning på en bedrift. I følge Kolberg har introverte en skjult verdi, og i lederskap blir dette spesielt tydelig da han mener introverte har den egenskap at de kan kombinere såkalt ”varmt” (relasjonsbasert) og ”kaldt” (rasjonell effektivitetsbasert) lederskap på samme tiden.

Han supplerer med egne eksempler på hvordan introverte ledere faktisk har større tillit og pålitelighet hos sine medarbeidere og at det er synd at introverte lederes verdi ikke er mer synliggjort.

Det gjenliggende spørsmål er hvorfor samfunnet har valgt ekstroversjon som et ideal. Hvorfor er åpent kontorlandskap en trend? Hvorfor vektlegges prosjektarbeid, muntlig deltakelse og gruppeoppgaver som pedagogisk essensielle? Hvis det funker for noen, kan det vel funke for alle kan en si. Problemet er at slik påtvunget ekstroversjon som for eksempel åpent kontorlandskap medfører er en mye større psykisk påkjenning for introverte enn ekstroverte kanskje forstår. Idealet burde gjerne heller vært balanse. Vi kan alle ha godt av å bli utfordret til å delta i sosiale settinger av og til, samtidig som det å tilbringe tid alene med sine egne tanker kan også være givende for personlig vekst.

Om vi klarer å skape et offentlig rom som tilrettelegger for alle personlighetstyper, vil vi kunne skape en dynamisk og sunn tilværelse for alle individer. Bunnlinjen er jo at både ekstroverte og introverte trenger hverandre. Da vil det være mot sin hensikt å idealisere kun den ene.


Av Lina Halvorsen

Media

Logg inn